• ناشر: دانشگاه صداوسیما
 • حوزۀ تخصصی:   ارتباطات و رسانه 
 • اعتبار مجله: نشریه علمی(علمی ترویجی) 
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس
 • زمان داوری: 2 تا 3 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 18 درصد
 • نمایه‌شده: بلی
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • ایمیل مجله: jiscm@iribu.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان: javm@iribu.ac.ir 

 فصلنامه «مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید". همچنین

سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را بررسی و مطابق با آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری با آن برخورد می کند.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1398 

1. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری

صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2020.200093.1065

اسماعیل افقهی؛ علی حمیدی زاده؛ اعظم میرزمانی؛ سیدحسین شرف الدین


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان