شماره‌های پیشین نشریه

 • ناشر: دانشگاه صداوسیما
 • حوزۀ تخصصی:   ارتباطات و رسانه 
 • اعتبار مجله: نشریه علمی(علمی ترویجی) 
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی با چکیده انگلیسی
 • نوبت انتشار: فصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: ندارد
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس
 • زمان داوری: 2 تا 3 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 18 درصد
 • نمایه‌شده: بلی
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • ایمیل مجله: jiscm@iribu.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان: javm@iribu.ac.ir 

 فصلنامه «مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها