محورهای موضوعی نشریه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه بدین قرار است؛

برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

سازمان صداوسیما و آگهی‌های بازرگانی

ژورنالیسم و شبکه‌های اجتماعی

مدیریت رسانه و پوشش‌های خبری

سینما، مستند و پویانمایی


دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن 
را بررسی و مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آن برخورد می‌کند.

 

 

 

 
شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1399، صفحه 1-170 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان