نویسنده = شهاب الدین عادل
تعداد مقالات: 1
1. ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-168

شهاب الدین عادل؛ معصومه گنجه ای


شماره‌های پیشین نشریه