1. رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان

علی دارابی؛ محسن شاکری نژاد؛ توحید بابایی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1398، ، صفحه 107-136

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2019.204918.1069

چکیده
       با توجه به گسترش شبکه­ های اجتماعی و ماهواره ­ای، خطر فراموشی فرهنگ­های بومی ایران بیش از پیش احساس می­شود. از آنجایی که یکی از کارکردهای رسانه، انتقال میراث‌فرهنگی و از اهداف تأسیس شبکه‌های استانی توجه و پرداختن به مظاهر فرهنگ­ ها و هویت بومی است، هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران ...  بیشتر