1. تحلیل گفتمان سایت‌های خبری العربیۀ فارسی و خبرگزاری صداوسیما در پوشش اخبار «کاهش تعهدات برجامی ایران»

حسن قاسمی؛ لیلا نیرومند؛ آنی میرزاخانیان

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1400، ، صفحه 121-93

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2021.140448

چکیده
  ایران، یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، به تعهدات خود عمل کرد، ولی پس از گذشت این مدت، به تدریج اجرای تعهدات خود را کاهش داد. رسانه‌های گوناگون برمبنای گفتمان خود، نسبت به پوشش اخبار کاهش تعهدات برجامی ایران، اقدام کردند. العربیۀ فارسی و خبرگزاری صداوسیما، دو رسانۀ مهم منطقه هستند که هرکدام، از زاویۀ نگاهی متفاوت و براساس گفتمان‌های ...  بیشتر