کلیدواژه‌ها = تلویزیون
تعداد مقالات: 2
1. نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-36

10.22034/jiscm.2019.210262.1081

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی


شماره‌های پیشین نشریه