1. ساختارشناسی روایت «لدوبه» برای نمایش رادیویی، بر مبنای تحلیل روایت

اکبر صمدی نیا؛ فردوس آقاگل زاده

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 31-58

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2019.93558

چکیده
  روایت‌های کهن،‌ سال‌ها در میان مردم زندگی کرده‌اند و در طی قرن‌ها دوام آورده‌اند. این روایت‌ها، گاه به‌صورت شفاهی و گاه به‌صورت نوشتار، از نسلی به نسل دیگر منتقل‌شده‌اند؛ اما شفاهی‌بودن و شنیداری‌بودن از شاخص‌های همیشگی این روایت‌ها بوده است. روایت‌ها و داستان‌های امروزی که در رسانه‌ها تولید و پخش می‌شود، به‌جز اندکی، ...  بیشتر