1. نقش گوینده خبر ارتباط‌گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی خبرتلویزیونی

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1397، ، صفحه 35-64

چکیده
  شبکه‌های خبری تلویزیونی، نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی افکارعمومی و جریان‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی در جوامع دارند و عرصه خبر، تبدیل به صحنه­ای از رقابت شبکه‌های خبری برای جذب بیشتر مخاطبان شده است. گوینده خبر، عنصری مهم در هر شبکه خبری تلویزیونی است که در ارتباطی بی‌واسطه، اخبار را به مخاطبان ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش کیفی که ...  بیشتر