1. ظرفیت‌سنجی ژانر تراژدی برای نمایشی‌کردن روایت عاشورا به منظور نگارش فیلمنامه

فاطمه سعیدیان؛ مسعود نقاش زاده

دوره 1، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 11-32

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2018.81868

چکیده
  تراژدی، یکی از مهم‎ترین گونه­های­ نمایشی است که به بیان جدی‌ترین و مهم‎ترین مسائل بشری می­پردازد. در تراژدی انسان با همه­ توان و مقاومتش در مقابل قدرت­هایی شگرف قرار می­گیرد که او را به سمت سرنوشتی مبهم سوق می­دهند و در ازای رنجی که بر انسان تحمیل می­کنند؛ شناخت و آگاهی ارزانی می­دارند. نمایش­های تراژیک با بازنمایی ...  بیشتر