1. سیاستگذاری در حوزه ارتباطات با موضوع سلامت عمومی

رضا خاشعی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-88

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2019.89672

چکیده
  مقوله سلامت تأثیر انکارناپذیری در توسعه جوامع دارد. همین امر وظیفه سیاست‌گذاران حوزه سلامت را پیچیده‌تر می‌کند. امروزه با توجه به کنترل بیماری‌های واگیر و افزایش طول عمر افراد، بیماری‌هایی شایع شده‌اند که کاملاً به تغذیه انسان ارتباط دارند. اغلب جامعه‌شناسان امروزی بر این باورند که سبک زندگی افراد می‌تواند آنان را سالم نگه ...  بیشتر