1. استفاده از کتاب صوتی به مثابه یک رسانه برای آموزش تاریخ

ویدا همراز

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2019.89671

چکیده
  در سال‌های اخیر فناوری‌های رسانه‌ای برای کمک به آموزش و پژوهش تاریخ، فرصت‌های جدیدی مهیا کرده است که از آن جمله می‌توان به تولید کتاب صوتی اشاره کرد. کتاب صوتی یا کتاب شنیداری یکی از گونه‌های رسانه‌ای است که به دلیل فضای چندرسانه‌ای در تولید آن، مورد استقبال مخاطبان قرارگرفته است. هدف این مقاله آن است که چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های ...  بیشتر