تعداد مقالات: 37
1. یادداشت سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 11-12

احمد ضابطی جهرمی


4. ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2019.194635.1054

سید مهدی شریفی؛ سمیه لبافی؛ بهاره رادمنش؛ رحمان میاح


5. نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-36

10.22034/jiscm.2019.210262.1081

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی


6. شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2020.200093.1065

اسماعیل افقهی؛ علی حمیدی زاده؛ اعظم میرزمانی؛ سیدحسین شرف الدین


7. رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‌های جدید

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 13-34

سمیرا سیف علی؛ اصغر فهیمی فر


12. تولید فیلم مستند آموزشی با ساختار تعاملی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 31-50

10.22034/jiscm.2020.210998.1083

احمد ضابطی جهرمی؛ محمد راهبریان یزدی


13. نقش گوینده خبر ارتباط‌گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی خبرتلویزیونی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-64

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده


14. ساختارشناسی فیلم مستند توضیحی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 65-88

10.22034/jiscm.2018.81871

احمد ضابطی جهرمی؛ محمد سوران قانعی فرد


17. رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-80

10.22034/jiscm.2019.199700.1064

محسن نیازی؛ سمیه میری؛ هادی رازقی مله؛ علی فرهادیان


19. مطالعه‌ ویژگی‌های عنصر مکان در نمایش‌های رادیویی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 65-86

رابعه اقدامی؛ حسن خجسته؛ مجید شریف خدایی


20. نشانه‌شناسی جنسیت در فیلم سینمایی «بانو»

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 89-106

10.22034/jiscm.2018.81874

سیمین زمانی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ حسین بصیریان جهرمی


25. تحلیل ساختارگرایانه از گونه انیمیشن موزیکال

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 87-106

محمدعلی صفورا


شماره‌های پیشین نشریه