تعداد مقالات: 25
1. یادداشت سردبیر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 11-12

احمد ضابطی جهرمی


4. ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 11-30

10.22034/jiscm.2019.194635.1054

سید مهدی شریفی؛ سمیه لبافی؛ بهاره رادمنش؛ رحمان میاح


5. رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‌های جدید

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 13-34

سمیرا سیف علی؛ اصغر فهیمی فر


9. نقش گوینده خبر ارتباط‌گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی خبرتلویزیونی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-64

مرتضی شمس؛ اردشیر زابلی زاده


10. ساختارشناسی فیلم مستند توضیحی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 65-88

10.22034/jiscm.2018.81871

احمد ضابطی جهرمی؛ محمد سوران قانعی فرد


13. مطالعه‌ ویژگی‌های عنصر مکان در نمایش‌های رادیویی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 65-86

رابعه اقدامی؛ حسن خجسته؛ مجید شریف خدایی


14. نشانه‌شناسی جنسیت در فیلم سینمایی «بانو»

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 89-106

10.22034/jiscm.2018.81874

سیمین زمانی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ حسین بصیریان جهرمی


17. تحلیل ساختارگرایانه از گونه انیمیشن موزیکال

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 87-106

محمدعلی صفورا


20. فلسفۀ فیلم از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار

دوره 2، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 115-140

10.22034/jiscm.2019.93496

محمد صادق صادقی پور


23. استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم سینمایی در طراحی معماری با مضمون حرکت

دوره 2، شماره 3، بهار 1398، صفحه 152-174

10.22034/jiscm.2019.89675

حورا معتمدی؛ احمد میرزاکوچک خوشنویس


24. نگاهی تاریخی و تحلیلی به مقوله نور و رنگ بمنظور شخصیت پردازی در سینما

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 101-120

10.22034/jiscm.2019.153620.1025

مسعود سفلایی؛ فرشاد فرشته حکمت


25. ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم

دوره 2، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 141-168

شهاب الدین عادل؛ معصومه گنجه ای


شماره‌های پیشین نشریه