دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/jiscm.2019.210262.1081

میثم سام بند؛ علی اکبر فرهنگی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی


3. رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jiscm.2019.199700.1064

هادی رازقی مله؛ سمیه میری؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


4. جریان‌های «آلترناتیو» در سینمای جهان و ایران (مطالعۀ موردی جشنوارۀ فیلم عمّار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jiscm.2019.191258.1048

شهاب اسفندیاری


5. رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/jiscm.2019.204918.1069

محسن شاکری نژاد


6. الگوی مطلوب تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی در شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها (مطالعۀ موردی: رادیو هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/jiscm.2019.199502.1063

علی نوری ممرآبادی؛ طیبه براتی؛ احمد میرزایی


شماره‌های پیشین نشریه