101. طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا

یزدان شیرمحمدی؛ منیره میراحمدی؛ سید مهدی جلالی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.309026.1272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های تلفن همراه دارای پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا با بهره‌گیری از شیوه‌ی پژوهشی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، 30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که به شیوه غیر تصادفی و روش گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی شامل ...  بیشتر

102. روابط بینامتنی در برخی آثار داریوش مهرجویی

زهره صفوی زاده؛ منا خدابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.317201.1308

چکیده
  این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی چگونگی عملکرد ترجمه سینمایی به مثابه یک عملکرد بینامتنی میان اثر ادبی و اثر سینمایی بپردازد. در ادامه مقاله، سه نوع رابطه بینامتنی در جریان اقتباس سینمایی معرفی شده است؛ که شامل «تکرار، آفرینش وحذف » می‌باشد. پس از معرفی هریک از این روابط، انواع تکرار و آفرینش در برگردان سینمایی به تفصیل و با ...  بیشتر

103. افزایش آگاهی زیست محیطی مخاطبان از طریق رسانه با تأکید بر تلویزیون (نمونه مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

فاطمه همایونی مقدم؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ محمد رضا رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.310278.1275

چکیده
  چکیده آگاهی‌‌بخشی زیست‌محیطی مورد توجه محققان در سال‌های اخیر بوده است. در کشور ایران با وجود شاخص‌های زیست‌محیطی نامناسب، افزایش آگاهی مردم و تقویت حس طبیعت دوستی می‌تواند در کاهش آسیب‌ها مؤثر باشد. یکی از این منابع آگاهی‌بخش، رسانه‌ها هستند که در این میان تلویزیون می‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

104. تاثیر جاذبه نوستالژیک موجود در تبلیغات و نوع رسانه تبلیغاتی مورد استفاده، بر نگرش و رفتار خرید مصرف کنندگان مورد مطالعه : تبلیغات شرکت مینو

شیما عظیما؛ پژمان جعفری؛ علی مطیع نصرآبادی؛ نگار سماک نژاد

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.302273.1265

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر محتوای دیداری-شنیداری تبلیغات حاوی جاذبه نوستالژیک شخصی و تاریخی بر نگرش و رفتارخرید مصرف کنندگان انجام گرفته است. به منظور تحقق هدف پژوهش، فرضیات بر پایه گردآوری داده ها بر اساس توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان 300 نفر آزمودنی از متولدین دهه شصت هجری شمسی که بر اساس یک طرح عاملی 3(جاذبه تبلیغاتی: تبلیغات ...  بیشتر