نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات دانشگاه مطالعات رسانه دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

2 هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

4 هئیت علمی گروه ارتباطات دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی، تهران ایران

چکیده

ایدز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است که تا کنون تلاش‌های انسانی برای یافتن درمان قطعی موثر برای آن به نتیجه نرسیده است. این بیماری هر ساله در سراسر جهان افراد زیادی را مبتلاء می‌کند که همین امر لزوم توجه به این بیماری و نوع بازنمای آن در رسانه‌های جمعی را توجیه می‌کند. تحقیقات حاکی از آن است که بازنمایی بیماری بر نگرش درباره آن، مبتلایان و اقداماتی که باید درباره بیماری انجام شود، تاثیرگذار است. در این تحقیق به منظور بررسی بازنمایی ایدز/اچ.ای.وی در رسانه‌های جمعی به مطالعه سه مجموعه پزشکی «سایه تنهایی»، «حادثه» و «پرستاران» پرداخته‌ایم. برای پاسخ به سوال تحقیق از دو روش نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان بهره برده‌ایم و در مجموع 12 صحنه را تحلیل کرده‌ایم. واحد تحلیل نیز «صحنه» است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در هر کدام از این سریال‌ها بر راه‌های انتقال خاصی تاکید شده و سایر ابعاد بیماری شامل روند پیشرفت بیماری، راه‌های پیشگیری، راه‌های درمان و در کل بعد زیست پزشکی این بیماری مغفول مانده است. این در حالی است که بر جنبه اخلاقی و دینی پیشگیری با تاکید بر رعایت موازین اخلاقی، حمایت اجتماعی به ویژه از سوی خانواده و ایجاد انگیزه برای مبارزه با بیماری تاکید شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از برنامه‌های آموزش سرگرمی مانند سریال‌های پزشکی می‌تواند ضمن سرگرم کردن مخاطبان، اطلاعات مناسبی در این خصوص بدست دهد. اما توجه کافی به ابعاد مختلف یک بیماری مزمن واگیردار از قبیل پیشگیری، درمان و راه‌های انتقال از الزامات آن به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

television and health communication: the representation of AIDS in medical dramas

نویسندگان [English]

  • sirvan abdi 1
  • Hadi khaniki 2
  • Akbar Nasrollahi 3
  • bita shahmansouri 4

1 central Tehran Branch, Azad uinversity ,, media stuedis and , communication department,

2 communication department faculty, Alame Tabatabee university, Tehran, Iran

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

4 communication department faculty, azad university, central branch, tehran.iran

چکیده [English]

AIDS is one of the most important problems in health area which human efforts to find an effective treatment for it has not yet come to a fruition. The increase in the number of HIV positive patients across the world, , justifies the attention paid to this disease and its representation in mass media. Disease portrayal has been found to be associated with attitudes towards specific diseases, feelings about the person with the disease, as well as what needs to be done about the disease. Therefore, three medical dramas including “the shadow of loneliness”, “casualty” and “all saints” in the research were analyzed to know how HIV/AIDS is represented in mass media. Semiology and discourse analysis were used as methodology and twelve scenes were analyzed in general. “Scene” is the unit of analysis in this research. The findings suggest that in each of these TV series the emphasis is upon a certain way of infection and other disease dimensions including disease development course, prevention, treatment and in general biomedical dimension are ignored. Whereas, the ethical and religious dimension of prevention, with emphasis on ethics, social support, especially family support and encouragement in fighting the disease are under stressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS/HIV
  • Representation
  • Discourse Analysis
  • Semiology
  • medical drama