نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر روابط عمومی

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 گروه ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

شناخت محیط سازمان‌ها و تعیین استراتژی‌های مناسب جهت بقا و رشد، یکی از فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین استراتژی‌های مناسب جهت ورود و توسعه فعالیت‌های روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی بوده است. از تکنیک دلفی جهت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. در روش دلفی با استفاده از ابزار مصاحبه، داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل سپس با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل شد. بر اساس یافته‌ها، روابط عمومی نظام بانکی 8 نقطه قوت و 7 نقطه‌ضعف جهت ورود به رسانه‌های اجتماعی جهت فعالیت‌های ترویجی دارد. همچنین 16 نقطه فرصت و 8 تهدید در این رابطه برای این روابط عمومی‌ها شناسایی شد. پس از تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی عوامل استراتژیک و بر اساس نمرات اتخاذ شده، جلسات طوفان فکری با خبرگان صنعت بانکداری و روابط عمومی نظام بانکی تشکیل و استراتژی‌های مناسب این حوزه استخراج شد. استراتژی‌ها در چهار دسته استراتژی‌های تهاجمی (SO)، استراتژی‌های محافظه‌کارانه (WO)، رقابتی (ST) و استراتژی‌های تدافعی (WT) تدوین گردید. با توجه به موقعیت روابط عمومی نظام بانکی، اخذ استراتژی‌های توسعه و رشد فعالیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی، برای آن مناسب است. با توجه به اینکه نقاط قوت و فرصت‌های روابط عمومی نظام بانکی بر اساس امکانات آن، در خصوص ورود به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی اساسی و چشمگیر بود، اتخاذ این استراتژی‌ها می‌تواند برای رشد و توسعه این فعالیت‌ها بسیار کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Effective Strategies for Attending Banking Systems Public Relation in Social Media

نویسندگان [English]

  • nahid monesan 1
  • taher roshandel arbatani 2
  • Vahid Aghili 3

1 بانک سرمایه

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار

چکیده [English]

Understanding the environment of organizations and determining appropriate strategies for survival and growth of them, is one of the most important activities of government organizations and companies. The main purpose of this study is to determine appropriate strategies for the applying and developing of public relations activities into the banking system on the basis of social media. In this research, Delphi technique has been used to collect and analyze data. According to the findings, the public relations of the banking system has eight strengths and seven weaknesses points in applying social media for its promotional activities. Sixteen opportunity and eight threats points were also identified for these PRs.

After formation of the internal and external evaluation matrix for strategic factors and based on the obtained scores, brainstorming meetings were held with experts in the banking industry and public relations of the banking system, and finally appropriate strategies were extracted in this field. Strategies were developed into four categories: offensive strategies (SO), conservative strategies (WO), competitive (ST) and defensive strategies (WT). According to the public relations situation in the banking system, it is appropriate to it, adopting strategies for the development and growth of activities on the basis of social media platforms. Given that the strengths and opportunities of public relations of the banking system based on its capabilities, in terms of applying its related activities in social media platforms is fundamental and significant, adopting these strategies could be very helpful for the growth and development of these activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Management
  • Bank Industry
  • Digital Public Relation
  • Social Media