نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازاریابی، موسسه آموزش عالی گنجنامه، همدان، ایران.

10.22034/jiscm.2022.333975.1363

چکیده

هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در راستای تحقق شعار اعلامی مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بود. در این راستا، اقدام به شناسایی موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی همدان و رتبه‌بندی آن‌ها شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته بود. در گام نخست و در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‌ها، اقدام به شناسایی موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی شد. در این گام مشارکت‌کننده‌های پژوهش 12 نفر از خبرگان شامل، تهیه‌کنندگان، مدیران ستادی و سرمایه‌گذاران بودند. در گام دوم و در بخش کمّی، با استفاده از فن دلفی، اولویت‌بندیِ موانع شناسایی شده انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه خبرگان سازمانیِ مشغول به برنامه‌سازی در صداوسیمای همدان و در سال 1400 بودند. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، حجم نمونه 114 نفر انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سه مانع اصلی تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی همدان به ترتیب اولویت شامل تعدد رسانه‌های موازی کم‌هزینه‌تر، عدم اعتقاد سرمایه‌گذار به اثرگذاریِ این‌گونه تبلیغات و عدم جذابیت برنامه‌هایی نظیر مسابقه‌های تلویزیونی برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها است. بنابراین، برای ایجاد تمایل در سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های شبکه تلویزیونی، بهتر است ابتدا به موانعی که در خود شبکه و برنامه‌سازان وجود دارد، توجه و برای رفع آن‌ها تلاش شود. در این صورت است که ظرفیت‌های شبکه برای تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to Investors' Willingness to Invest in TV Programs: (Case Study of Hamedan Broadcasting Center)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghari Sarem 1
  • Mehdi Bahadorian 2

1 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 MSc. in Marketing Management, University College of Ganjnameh, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide solutions to increase the motivation of investors to invest in television programs. In order to achieve this goal, an attempt has been made to identify barriers to investors' willingness to invest in television programs. The methodology of this study, was applied research. In the first step, in the qualitative part, by using interviews, the obstacles to investors' desire to invest in TV programs are identified. In this step, the research participants included 12 experts, including producers, staff managers and investors. In the second step, in the quantitative part, using the Delphi technique, 224 people were referred to the statistical population to prioritize them. The sample size was 141 people. The findings and results showed that the three main obstacles to investors' willingness to invest in television programs with the provincial network of Hamedan were the multiplicity of less expensive parallel media, investor distrust of the effectiveness of such advertisements and the unattractiveness of television competitions, respectively. Therefore, in order to make investors want to invest in network applications, it is better to first pay attention to the obstacles that exist in the network and the developers and try to eliminate them. In this case, the network capacity can be increased for investors to be willing to invest. Also, informing investors about the types of advertisements in the national media is not ineffective in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Barriers
  • TV Programs
  • Hamedan Broadcasting Center. Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • Willingness to Invest