نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات

2 دانشیار دانشگاه صدا و سیما

چکیده

شبکه‌های خبری تلویزیونی، نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی افکارعمومی و جریان‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی در جوامع دارند و عرصه خبر، تبدیل به صحنه­ای از رقابت شبکه‌های خبری برای جذب بیشتر مخاطبان شده است. گوینده خبر، عنصری مهم در هر شبکه خبری تلویزیونی است که در ارتباطی بی‌واسطه، اخبار را به مخاطبان ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش کیفی که با شیوه اسنادی و مطالعات میدانی انجام شده است، بررسی نقش و اهمیت گوینده خبر ارتباط­گر در خبر تلویزیونی است؛ گوینده‌ای که با کمک مهارت و شاخص‌های ویژه خود، ارتباطی نزدیک با مخاطبان برقرار و اخبار را باورپذیرتر و با اثر اقناعی بیشتری به آنها عرضه می‌کند. بر اساس نتایج پژوهش، استفاده از سبک­های جدید گویندگی خبر، تمایز قائل شدن بین گوینده خبر و خبرخوان از سوی شبکه‌های خبری تلویزیونی، مشارکت گویندگان خبر در نگارش و تهیه خبر و آشنایی گویندگان با علوم رفتاری و ارتباطات غیرکلامی، از اصولی‌ است که گوینده خبر ارتباط­گر باید در دستور کاری خویش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communication-Oriented News Presenting and its Role in Attracting Audience and Increasing the Effectiveness of TV News

نویسندگان [English]

  • Morteza Shams 1
  • Ardeshir Zadoli Zadeh 2

1 M.A in Communication

2 Associate Professor at IRIB University

چکیده [English]

TV news networks have a special role to play in shaping the public opinion and social and political mainstreaming in societies and news has become increasingly the scene of TV news networks competing in order to appeal to more audience. News presenters are an important element of TV news networks; they pass the news to the audience and are in direct contact with them. The objective of the present study, conducted through library research and field studies, is to review the significance and the role of communication-oriented news presenting in TV news networks. Presenters who have a great communication skill can build up a close relationship with their audience thus broadcasting the news in a more appealing and credible way. According to the results of this study, adopting new approaches to news presenting, distinguishing between “straight” news presenting and commentary presenting, participating in the process of news writing, acquaintance with behavioral sciences and nonverbal communication are all key factors communication- oriented anchors should take into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV News
  • Anchor
  • Appealing to the Audience
  • Increased Effectiveness