نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمدحسین تفاوتهای «خبر جعلی» و «شایعه» از منظر اسناد علمی، کارشناسان و نظریه پردازان ژورنالیسم، خبر و علوم ارتباطات [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-36]
 • آقاگل زاده، فردوس ساختارشناسی روایت «لدوبه» برای نمایش رادیویی، بر مبنای تحلیل روایت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 31-58]

ا

 • احمدی، علی خبرنگاری تلویزیونی در عصر همگرایی رسانه‌ها (مطالعه موردی: میزان و نحوه استفاده خبرنگاران صدا و سیما از رسانه‌های اجتماعی) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 37-60]
 • اخگری، محمد بررسی کنش متقابل دراماتیک بین شخصیت کودک و بزرگسال در نمایش رادیویی بر مبنای نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 137-156]
 • اسفندیاری، شهاب جریان‌های «آلترناتیو» در سینمای جهان و ایران (مطالعۀ موردی جشنوارۀ فیلم عمّار) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 81-106]
 • افقهی، اسماعیل شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 11-30]
 • اقدامی، رابعه مطالعه‌ ویژگی‌های عنصر مکان در نمایش‌های رادیویی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 65-86]
 • البرزی دعوتی، هادی تفاوتهای «خبر جعلی» و «شایعه» از منظر اسناد علمی، کارشناسان و نظریه پردازان ژورنالیسم، خبر و علوم ارتباطات [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-36]

ب

 • بابایی، توحید رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 107-136]
 • براتی، طیبه الگوی مطلوب تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی در شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها (مطالعۀ موردی: صدای خلیج فارس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 137-172]
 • بصیریان جهرمی، حسین نشانه‌شناسی جنسیت در فیلم سینمایی «بانو» [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-106]

پ

 • پاک دل، حمیدرضا تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-35]

ج

 • جمعه، مریم جریان‌های «آلترناتیو» در سینمای جهان و ایران (مطالعۀ موردی جشنوارۀ فیلم عمّار) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 81-106]

ح

 • حسنایی، محمدرضا مطالعه نقش داستان‌های مصور و انیمیشن در شکل‌دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه‌ای تطبیقی با ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 33-64]
 • حسینی، سید بشیر بررسی تطبیقی ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم در قلمرو سبک فیلم ( مطالعه موردی : فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «ابد و یک روز») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-138]
 • حسینی، سیدعماد پساتلویزیون ؛ دگرگونیهای تلویزیون در عصر همگرایی رسانه ها [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 115-150]
 • حمیدی زاده، علی شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 11-30]

خ

 • خاشعی، رضا سیاستگذاری در حوزه ارتباطات با موضوع سلامت عمومی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-88]
 • خانلری، رضا بررسی تأثیر تکنولوژی دیجیتال بر زیبایی‌شناسی بیان در سینما [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 137-156]
 • خجسته، حسن مطالعه‌ ویژگی‌های عنصر مکان در نمایش‌های رادیویی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 65-86]
 • خوش بیان، ابوذر گونه‌شناسی برنامه های غیرداستانی تلویزیون [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 165-210]
 • خیر آبادی، رضا تحلیل زبان‌شناختی شیوه ترغیب زبانی مخاطبان در برنامه‌های مشارکتی کنکورمحور شبکه‌های سیما [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 107-122]

د

 • دارابی، علی رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 107-136]

ر

 • رادمنش، بهاره ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]
 • رازقی مله، هادی رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 61-80]
 • راهبریان یزدی، محمد تولید فیلم مستند آموزشی با ساختار تعاملی [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 31-50]
 • رسولی، محمدرضا تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-35]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر نقش گوینده خبر ارتباط‌گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی خبرتلویزیونی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-64]
 • زمانی، سیمین نشانه‌شناسی جنسیت در فیلم سینمایی «بانو» [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-106]

س

 • ساعی، محمدحسین تفاوتهای «خبر جعلی» و «شایعه» از منظر اسناد علمی، کارشناسان و نظریه پردازان ژورنالیسم، خبر و علوم ارتباطات [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-36]
 • سامانی، مرتضی مسائل و مشکلات تولید برنامه‌های مشارکتی در رسانه ملی: بررسی آسیب‌ها و راهکارها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-106]
 • سام بند، میثم نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 11-36]
 • سعیدیان، فاطمه ظرفیت‌سنجی ژانر تراژدی برای نمایشی‌کردن روایت عاشورا به منظور نگارش فیلمنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]
 • سفلایی، مسعود نگاهی تاریخی و تحلیلی به مقوله نور و رنگ بمنظور شخصیت پردازی در سینما [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 101-120]
 • سلیم، حجت ارتباطات اقناعی مبتنی بر شناخت چندبعدی مخاطب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • سیف علی، سمیرا رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‌های جدید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]

ش

 • شاکری نژاد، محسن رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 107-136]
 • شرف الدین، سیدحسین شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 11-30]
 • شریف خانی، محمد تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-35]
 • شریف خدایی، مجید مطالعه‌ ویژگی‌های عنصر مکان در نمایش‌های رادیویی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 65-86]
 • شریف خدایی، مجید بررسی کنش متقابل دراماتیک بین شخصیت کودک و بزرگسال در نمایش رادیویی بر مبنای نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 137-156]
 • شریفی، سید مهدی ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]
 • شریفی، سیدمهدی ارتباطات اقناعی مبتنی بر شناخت چندبعدی مخاطب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • شمس، مرتضی نقش گوینده خبر ارتباط‌گر در جذب مخاطب و افزایش اثربخشی خبرتلویزیونی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 35-64]
 • شمسایی نیا، رامین گونه‌شناسی برنامه های غیرداستانی تلویزیون [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 165-210]

ص

 • صادقی پور، محمد صادق فلسفۀ فیلم از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 115-140]
 • صالحی صدقیانی، جمشید نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 11-36]
 • صفورا، محمدعلی تحلیل ساختارگرایانه از گونه انیمیشن موزیکال [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-106]
 • صلواتیان، سیاوش چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای (مقایسۀ وضع موجود و مطلوب در معاونت صدای سازمان صدا و سیما با رویکرد فازی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 37-66]
 • صمدی نیا، اکبر ساختارشناسی روایت «لدوبه» برای نمایش رادیویی، بر مبنای تحلیل روایت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 31-58]

ض

ط

 • طاهری، آرین بررسی تطبیقی ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم در قلمرو سبک فیلم ( مطالعه موردی : فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «ابد و یک روز») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-138]

ع

 • عادل، شهاب الدین ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 141-168]
 • علیدادی، مسعود بررسی تطبیقی ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم در قلمرو سبک فیلم ( مطالعه موردی : فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «ابد و یک روز») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 107-138]

ف

 • فردوسی‌زاده، محمدحسن شناخت شاخصهای محتوایی و شکلی «تلویزیون ـ واقعیت» و اقتضائات استفاده از آن در تلویزیون ایران (مطالعه موردی: مجموعه های تلویزیونی «فرمانده» و «کارآموز») [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-114]
 • فرشته حکمت، فرشاد نگاهی تاریخی و تحلیلی به مقوله نور و رنگ بمنظور شخصیت پردازی در سینما [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 101-120]
 • فرهادیان، علی رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 61-80]
 • فرهنگی، علی اکبر نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 11-36]
 • فروغی، سمانه نشانه‌شناسی تصویر کودک در فیلم‌های انیمیشن (مطالعه‌ موردی: مجموعه انیمیشن ایرانی «بچه‌های ساختمان گل‌ها») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 51-70]
 • فهیمی فر، اصغر رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‌های جدید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]

ق

 • قائدی، محمدرضا نقش تلویزیون درتوسعه توانمندسازی فردی [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 11-36]
 • قاسمی، عاصمه چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 71-86]
 • قانعی فرد، محمد سوران ساختارشناسی فیلم مستند توضیحی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 65-88]

گ

 • گنجه ای، معصومه ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 141-168]
 • گنجی، محمد نشانه‌شناسی تصویر کودک در فیلم‌های انیمیشن (مطالعه‌ موردی: مجموعه انیمیشن ایرانی «بچه‌های ساختمان گل‌ها») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 51-70]

ل

 • لبافی، سمیه ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]

م

 • مجدی زاده، زهرا چیستی و چرایی اخبار جعلی در عصر دیجیتال: فراتحلیل کیفی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 93-124]
 • محمدزاده، نیما چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای (مقایسۀ وضع موجود و مطلوب در معاونت صدای سازمان صدا و سیما با رویکرد فازی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 37-66]
 • مرکبی، سیدمحمدصادق مسائل و مشکلات تولید برنامه‌های مشارکتی در رسانه ملی: بررسی آسیب‌ها و راهکارها [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 87-106]
 • معتمدی، حورا استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم سینمایی در طراحی معماری با مضمون حرکت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 152-174]
 • مهدی زاده، سید محمد چهارچوب‌سازی و گفتمان‌سازی رسانه‌ها در پوشش‌ اخبار (تحلیل گفتمان اخبار در پایگاه های خبر بی.بی.سی فارسی و ایرنا به پوشش وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 125-163]
 • مهدی زاده مقدس، اسری بررسی کنش متقابل دراماتیک بین شخصیت کودک و بزرگسال در نمایش رادیویی بر مبنای نظریه کنش ارتباطی هابرماس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 137-156]
 • موسوی، سعیده سادات مطالعه نقش داستان‌های مصور و انیمیشن در شکل‌دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه‌ای تطبیقی با ایران [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 33-64]
 • موسوی، وحیداله بررسی زیباشناسی و کارکردهای پیوندسازی در گونه (ژانر) «تلویزیون- واقعیت » [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 89-114]
 • موسوی حق شناس، سید میلاد چیستی و چرایی اخبار جعلی در عصر دیجیتال: فراتحلیل کیفی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 93-124]
 • میاح، رحمان ارائه الگوی مدیریت خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آیینی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-30]
 • میرزاکوچک خوشنویس، احمد استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم سینمایی در طراحی معماری با مضمون حرکت [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 152-174]
 • میرزایی، احمد الگوی مطلوب تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی در شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها (مطالعۀ موردی: صدای خلیج فارس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 137-172]
 • میرزمانی، اعظم شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 11-30]
 • میری، سمیه رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 61-80]

ن

 • ندایی، امیرحسن بررسی تأثیر تکنولوژی دیجیتال بر زیبایی‌شناسی بیان در سینما [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 137-156]
 • نصراللهی کاسمانی، اکبر تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 11-35]
 • نظری، کاظم تبیین نمایش ِتلویزیونی با رویکرد به نظریهء «اجرا» و «تئوری فیلم» [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 59-88]
 • نقاش زاده، مسعود ظرفیت‌سنجی ژانر تراژدی برای نمایشی‌کردن روایت عاشورا به منظور نگارش فیلمنامه [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-32]
 • نوری ممرآبادی، علی الگوی مطلوب تولید و پخش آگهی‌های بازرگانی در شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها (مطالعۀ موردی: صدای خلیج فارس) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 137-172]
 • نیازی، محسن رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 61-80]
 • نیکخواه قمصری، نرگس نشانه‌شناسی جنسیت در فیلم سینمایی «بانو» [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 89-106]
 • نیکخواه قمصری، نرگس نشانه‌شناسی تصویر کودک در فیلم‌های انیمیشن (مطالعه‌ موردی: مجموعه انیمیشن ایرانی «بچه‌های ساختمان گل‌ها») [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 51-70]

ه

 • همراز، ویدا استفاده از کتاب صوتی به مثابه یک رسانه برای آموزش تاریخ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • هوشیار، مهدی چهارچوب‌سازی و گفتمان‌سازی رسانه‌ها در پوشش‌ اخبار (تحلیل گفتمان اخبار در پایگاه های خبر بی.بی.سی فارسی و ایرنا به پوشش وقایع خاورمیانه و شمال آفریقا) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 125-163]