1. تبیین فرهنگ هواداری مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام: دلایل و زمینه‌ها (مورد مطالعه: هواداران سلبریتی‌ها)

حسن اسدزاده شهیر؛ طاهر روشندل اربطانی؛ اسماعیل سعدی پور؛ اکبر نصراللهی

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.304088.1262

چکیده
  گسترش و افزایش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون اینستاگرام در ایران به سبب ایجاد محیط و فضای رسانه‌ای غیررسمی و افزایش قدرت کاربران در جهت اشتراک‌گذاری عکس، ویدئو، ایده‌ها، عواطف و احساسات، فرصت بی‌نظیری برای رشد فرهنگ سلبریتی و هواداری از آنها ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مطالعه علل و زمینه‌های فرهنگ هواداری ...  بیشتر

2. ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور ارتقاء حقوق شهروندی در ایران

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.304484.1263

چکیده
  روزنامه‌نگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامه‌نگاری بازمی‌گردد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻬﺮوﻧﺪانِ غیرحرفه‌ای و ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رسانه‌ای رسانه‌های ﺟﺮﻳﺎن اصلی و رسمی ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌شود، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد حرفه‌ای‌ها ﻧﻴﺰ در تولید محتوا مشارکت کنند. هدف این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگو از روزنامه‌نگاری ‌شهروندی به -منظورارتقاء ...  بیشتر

3. ارائه چارچوبی از سیاستگذاری کسب و کارهای پلتفرمی و منافع عمومی در ایران

زهرا خلیلی؛ سمیه لبافی؛ داتیس خواجه ئیان

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.302600.1260

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی از حوزه سیاستگذاری کسب و کارهای پلتفرمی در ایران و ارتباط آن با منافع عمومی؛ با شناسایی سیاست ها، موانع و الزامات سیاستی این حوزه است. رویکرد پژوهش کیفی و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مطالعه اسنادی و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بوده است. یافته های پژوهش ...  بیشتر

4. تحلیل گفتمان سایت‌های خبری العربیه فارسی و خبرگزاری صداوسیما در پوشش اخبار «کاهش تعهدات برجامی ایران»

حسن قاسمی؛ لیلا نیرومند؛ آنی میرزاخانیان

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.312665.1285

چکیده
  برجام، توافقنامه‌ای بین ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی برای حل و فصل مناقشات هسته‌ای ایران بود. اما با خروج ترامپ از برجام، این توافقنامه به اهداف خود دست نیافت. ایران، یکسال پس از خروج آمریکا نیز به تعهدات خود عمل کرد ولی پس از یکسال به تدریج اجرای تعهدات خود را کاهش داد. رسانه های گوناگون بر مبنای گفتمان خود، نسبت به پوشش اخبار ...  بیشتر

5. طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای

امیرمحمد کلابی

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.303234.1261

چکیده
  با توجه به ویژگی‌های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه‌ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت بسیار بالا هستند و سازگاری با این تغییرات از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی کمک خواهد کرد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‌ای-کاربردی و ...  بیشتر

6. مطالعه ی ساختار تکوینی هویت زنانه در تولیدات رسانه ای (مطالعه ی موردی: نمایش نامه های رادیویی دهه ی 70شمسی)

مژده نادری گرنا؛ مجید شریف خدایی؛ محمد اخگری

دوره 4، پیاپی 13 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.294450.1232

چکیده
  هویّت در معنای عام مجموعه‌ای از نگرش‌ها، ویژگی‌ها، روحیات و مشخصات فرد است که او را از دیگران متمایز می‌کند. حال باید ذکر شود که در میان پژوهش‌های موجود به هویت‌زنانه پرداخته نشده‌ است. نمایش رادیویی نیز ظرفیتی برای این بررسی است. هدف مقاله، مطالعه‌ی ساختار تکوینی هویت زنانه در تولیدات رسانه‌ای(نمایش رادیویی) است. در این خصوص ...  بیشتر