1. واکاوی عوامل کششی موثر بر قصد استفاده از تجارت اجتماعی در بین کاربران ایرانی

مسلم ابراهیمی تبار؛ محمد غفاری

دوره 4، پیاپی 14 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.302468.1259

چکیده
  محبوبیت رسانه‌های اجتماعی و به دنبال آن رشد سریع تجارت اجتماعی باعث تحول در استراتژی‌های شرکت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌ها سعی نموده‌اند که تجارت آنلاین خود را از رویکرد محصول محور مبتنی بر تجارت الکترونیکی به سمت رویکردی مشتری محور مبتنی بر تجارت اجتماعی هدایت نمایند. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا عواملی کششی که قصد مشتری ...  بیشتر

2. تحلیل محتوای کیفی بازنمایی مفهوم فقر و امر خیریه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیما: مطالعه موردی تبلیغات کمیته امداد امام خمینی(ره)

علی مومنی؛ مهری بهار

دوره 4، پیاپی 14 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.305551.1266

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تبلیغات تلویزیونی «کمیته امداد امام خمینی(ره)» بوده‌است. سوال اصلی پژوهش، چگونگی بازنمایی مفهوم فقر در تبلیغات و چگونگی استفاده از فنون تبلیغی برای مشارکت در فعالیت خیریه، در نمونه‌های مورد مطالعه، بوده‌است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند و با راهبرد شدت، 4 نمونه از تبلیغات، برای مطالعه، انتخاب ...  بیشتر

3. کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی (براساس رویکرد تحلیلی یونگ)

مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی؛ علی جعفری؛ سید محمد دادگران؛ حبیب صبوری

دوره 4، پیاپی 14 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.301510.1256

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل رمان «احتمالاً گم‌ شده‌ام» نوشتۀ سارا سالار و تبیین این مسئله است که در جامعۀ ایرانی، میان روابط اجتماعی با مفاهیم روان‌شناسانه و کهن‌الگوهای یونگ، چه نسبتی وجود دارد؟ به‌علاوه، کهن‌الگوها چگونه روابط ما را با خود و دیگران تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟ بر این اساس، با کاربست ترکیبی نظریۀ پنجرۀ جوهری جوزف لوفت ...  بیشتر

4. تحلیل موانع فراروی توسعة آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس ایران از منظر سیاست‌گذاران، مجریان سواد رسانه‌ای و متخصصان رسانه

منصور ساعی؛ حسین بصیریان جهرمی؛ امیرحسین دهزاد

دوره 4، پیاپی 14 ، زمستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiscm.2021.308963.1271

چکیده
  امروزه همه ما انسان‌ها در یک «جامعه رسانه‌ای شده» زندگی می‌کنیم. جایی که درآن تقریباً همه ابعاد حیات فردی، اجتماعی و فرهنگی ما تحت تأثیر رسانه و فناوری‌های ارتباطی قرار گرفته است. حضور فراگیر رسانه‌ها در تمام عرصه‌های حیات فردی واجتماعی ما موجب شده تا «آموزش سواد رسانه‌ای» به عنوان «رویکرد آموزش نوین در قرن 21اُم» ...  بیشتر