1. مولفه‌های هویت برند صداوسیما.

آزاده سالمی؛ امید جهانشاهی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2021.295186.1233

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌های هویت برند صداوسیما و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت هویت برند سازمان است. «هویت برند»، مجموعه صفات و وی‍ژگی‌هایی است که سازمان مایل است بر مبنای آن شناخته شود و به مشتریان (در اینجا مخاطبان) وعده می‌دهد که آنها را خلق و حفظ کند. برای شناسایی این مولفه‌ها ضمن مطالعه اهداف، ماموریتها، چشم‌انداز ...  بیشتر

2. تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی

سیروان عبدی؛ هادی خانیکی؛ اکبر نصراللهی؛ بیتا شاه منصوری

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.304681.1264

چکیده
  ایدز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است که تا کنون تلاش‌های انسانی برای یافتن درمان قطعی موثر برای آن به نتیجه نرسیده است. این بیماری هر ساله در سراسر جهان افراد زیادی را مبتلاء می‌کند که همین امر لزوم توجه به این بیماری و نوع بازنمای آن در رسانه‌های جمعی را توجیه می‌کند. تحقیقات حاکی از آن است که بازنمایی بیماری بر نگرش درباره آن، مبتلایان ...  بیشتر

3. ارائه الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران

سعید قنبری؛ ریحانه مفیدی؛ محمد حسین ترکمان رحمانی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.306953.1270

چکیده
  هدف: این پژوهش با درک اهمیت نقش مدیران شایسته در بهره‌وری سازمان‌های رسانه‌ای دولتی در ایران و عطف به چالش‌های جدی این سازمان‌ها نظیر کمبود منابع مالی، کمبود خلاقیت و نوآوری هدف خود را ارائه الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران قرار داده است.روش: پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ...  بیشتر

4. طراحی استراتژی‌های اثربخش جهت حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی

ناهید مونسان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.315281.1297

چکیده
  شناخت محیط سازمان‌ها و تعیین استراتژی‌های مناسب جهت بقا و رشد، یکی از فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین استراتژی‌های مناسب جهت ورود و توسعه فعالیت‌های روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی بوده است. از تکنیک دلفی جهت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. در روش دلفی با استفاده از ...  بیشتر

5. طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا

یزدان شیرمحمدی؛ منیره میراحمدی؛ سید مهدی جلالی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.309026.1272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های تلفن همراه دارای پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا با بهره‌گیری از شیوه‌ی پژوهشی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، 30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که به شیوه غیر تصادفی و روش گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی شامل ...  بیشتر

6. تاثیر جاذبه نوستالژیک موجود در تبلیغات و نوع رسانه تبلیغاتی مورد استفاده، بر نگرش و رفتار خرید مصرف کنندگان مورد مطالعه : تبلیغات شرکت مینو

شیما عظیما؛ پژمان جعفری؛ علی مطیع نصرآبادی؛ نگار سماک نژاد

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22085/jiscm.2022.302273.1265

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر محتوای دیداری-شنیداری تبلیغات حاوی جاذبه نوستالژیک شخصی و تاریخی بر نگرش و رفتارخرید مصرف کنندگان انجام گرفته است. به منظور تحقق هدف پژوهش، فرضیات بر پایه گردآوری داده ها بر اساس توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان 300 نفر آزمودنی از متولدین دهه شصت هجری شمسی که بر اساس یک طرح عاملی 3(جاذبه تبلیغاتی: تبلیغات ...  بیشتر