توئیپلماسی تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا؛ مطالعه موردی شهادت سردار قاسم سلیمانی

محمدرضا برزویی؛ رضا جهانبازی؛ امیررضا تمدن

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.312333.1282

چکیده
  شبکه اجتماعی «توییتر» به‌دلیل برخی ویژگی‌های منحصر به فردش، توانسته مخاطبان زیادی در میان سیاستمداران پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که اصطلاح جدیدی با عنوان «توئیپلماسی» یا «توییتر-دیپلماسی» وضع شده است؛ سیاستمداران از طریق توییتر، با مخاطبان گسترده‌ای در کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مرزهای دیپلماسی عمومی خود ...  بیشتر

بازنمایی خلقیات سیاح منظری ایرانیان در شبکه اجتماعی اینستاگرام

سجاد عبداللهی نسب؛ حسن بشیر؛ محسن صبوریان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.322906.1327

چکیده
  مسأله شناخت از خود پیوندی ناگسستنی با تعاملات اجتماعی دارد. گذشته از علم حضوری هر کس به خود و شناخت درونی هر جامعه‌ای از خود، این شناخت ناگزیر در تعاملات اجتماعی متحول می‌شود. یکی از منابع شناخت تاریخی از خود، تحلیل سفرنامه‌های ایرانگردی سیاحان بیگانه است. هدف ما در این پژوهی صرفا تحلیل این سفرنامه‌ها و استخراج خلقیات سیاح منظری ...  بیشتر

الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید و نقش رسانه استانی در تحقق آن

زهرا پورامینی؛ محمدباقر سپهری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.321688.1323

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید در استان اردبیل و نقش رسانه استانی در تحقق جهش تولید است. روش: این تحقیق بصورت کیفی اجرا شده؛ در بخش کیفی از روش دلفی برای ساختن یک مدل نظام‌مند و شماتیک از یافته‌های برخاسته از داده‌های کدگذاری شده استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 15 نفر از خبرگان ...  بیشتر

تحلیلی آینده پژوهانه از نقش محوری رسانه در شکل گیری سبک زندگی نسل آلفا

اکبر قدیری حاجی آبادی؛ محسن طاهری دمنه؛ علی ذاکری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.334517.1365

چکیده
  تغییر در سبک زندگی به معنای تحول در ابعاد مختلف زندگی از جمله ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی و ... است و یکی از موارد حائز اهمیت در طبقهبندی نسل‌ها به حساب می‌آید. بدین جهت سبک زندگی، ذهنیت و طرز تفکر نسلهای مختلف همواره از موضوعات مورد توجه پژوهشگران حوزههای گوناگون بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه تحلیلی آینده پژوهانه از سبک زندگی ...  بیشتر

تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینه پوشش اخبار بحران در صدا وسیما (سالهای 1390 تا 1399 )

علیرضا الوندی؛ حسن خجسته باقرزاده؛ علی رحمان زاده؛ سید وحید عقیلی؛ حسن عابدینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.339152.1383

چکیده
  پوشش اخبار مهم و بحران زا در صدا و سیما اغلب مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده است. در سالهای اخیر (دهه نود شمسی)که کشور دچار بحران های متعددی چون سیل،زلزله، ترور‏، اعتراض و بحران کرونا بود ،پوشش این گونه از اخبار در صدا وسیما همواره محل انتقاد بسیاری از اهالی رسانه ،مسئولین و مخاطبان بوده است.در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیل ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی بازنمایی مفهوم فقر و امر خیریه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیما: مطالعه موردی تبلیغات کمیته امداد امام خمینی(ره)

علی مومنی؛ مهری بهار

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.305551.1266

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تبلیغات تلویزیونی «کمیته امداد امام خمینی(ره)» بوده‌است. سوال اصلی پژوهش، چگونگی بازنمایی مفهوم فقر در تبلیغات و چگونگی استفاده از فنون تبلیغی برای مشارکت در فعالیت خیریه، در نمونه‌های مورد مطالعه، بوده‌است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند و با راهبرد شدت، 4 نمونه از تبلیغات، برای مطالعه، انتخاب ...  بیشتر