رتبه‌بندی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس میزان رضایتمندی کاربران شهر تهران

محسن نیازی؛ سمیه میری؛ هادی رازقی مله؛ علی فرهادیان

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1398، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22034/jiscm.2019.199700.1064

چکیده
  امروزه، فناوری‌های نوین ارتباطی و شبکه­ های اجتماعی نه تنها جنبۀ مادی و اقتصادی زندگی، بلکه چارچوب­های نمادین آن را نیز دگرگون کرده است. تأثیر این شبکه­ ها به گونه­ ای است که دیگر نمی­ توان زندگی افراد و جوامع را بدون آن‌ها تصور کرد. این پژوهش به بررسی نقش شبکه­ های اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی (انتشار اخبار، ارتقای ...  بیشتر