واکاوی عوامل موثر بر اشتراک تجربه مشتری در اجتماع های آنلاین برند

محمد غفاری؛ اسماعیل کردی؛ امیررضا کنجکاو منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.353557.1411

چکیده
  تحولات بازارهای جهانی شرکت‌ها را ناگزیر به روی آوردن به‌سوی جوامع برند آنلاین کرده است؛ محیطی که مصرف‌کنندگان در تبادل، اشتراک‌گذاری و بحث در خصوص افکار خود بسیار مشتاق و باانگیزه عمل می‌کنند. درنتیجه تقویت جامعه برند آنلاین یکی از مؤثرترین روش‌هایی است که می‌توان از اثربخشی طرح‌های بازاریابی اطمینان حاصل کرد. به همین جهت در ...  بیشتر

واکاوی عوامل کششی مؤثر بر قصد استفاده از تجارت اجتماعی در بین کاربران ایرانی

مسلم ابراهیمی تبار؛ محمد غفاری

دوره 4، شماره 14 ، دی 1400، ، صفحه 126-91

https://doi.org/10.22085/jiscm.2021.138944

چکیده
  محبوبیت رسانه‌های اجتماعی و به دنبال آن رشد سریع تجارت اجتماعی باعث تحول در استراتژی‌های شرکت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌ها سعی کرده‌اند که تجارت آنلاین خود را از رویکرد محصول‌محور مبتنی بر تجارت الکترونیکی به سمت رویکردی مشتری‌محور مبتنی بر تجارت اجتماعی هدایت نمایند. بنابراین، در این پژوهش سعی بر آن شده است تا عواملی کششی که ...  بیشتر