مطالعه نقش داستان‌های مصور و انیمیشن در شکل‌دادن به مفهوم هویت ملی در ژاپن در مقایسه‌ای تطبیقی با ایران

محمدرضا حسنایی؛ سعیده سادات موسوی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 33-64

https://doi.org/10.22034/jiscm.2018.81869

چکیده
  از اوایل قرن بیستم داستان­های تصویری به­عنوان ابزار قدرتمندی برای شکل­دهی به مفهوم ملیت و همسوسازی آرا و افکار مردم ژاپن به­کار گرفته شده‌اند. این آثار با بهره­گیری از روش­های هوشمندانه در نحوه­ روایاتشان و نیز قدرتی که در تحریک احساسات و بهجنبش درآوردن قشرهای مختلف مردم داشتند، به­سرعت به ابزار مهمی برای ترویج و تبلیغ ...  بیشتر