ارائه چهارچوبی برای مدیریت تنوع نیروی انسانی در سازمان صدا‌وسیما

سعید قنبری؛ سید مهدی شریفی

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 39-11

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.239835.1123

چکیده
  تنوع نیروی انسانی امروزه به‌عنوان یکی از پدیده‌های مهم در عرصه مدیریت شناخته می‌شود. و بسیاری از سازمان‌ها درصدد هستند تا با مدیریت صحیح درتنوع از مزایای مثبت آن بهره گرفته و ضمن افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، عدالت اجتماعی در سازمان را نیز گسترش دهند. با این حال به برخی از سازمان‌های رسانه‌ای از جمله سازمان صدا‌وسیما با کاستی­ها ...  بیشتر

چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای (مقایسۀ وضع موجود و مطلوب در معاونت صدای سازمان صدا و سیما با رویکرد فازی)

سیاوش صلواتیان؛ نیما محمدزاده

دوره 3، شماره 7 ، خرداد 1399، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22034/jiscm.2020.206091.1074

چکیده
  هدف این مقالۀ، ارزیابی میزان چابکی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و مقایسۀ آن با سطح مطلوب چابکی است. به‌منظور برآورد سطح فعلی چابکی سازمان در حوزه معاونت صدا و ارزیابی هر یک از قابلیت‌های موردنیاز یک سازمان چابک، در سال 1395، پرسش‌نامه‌ای بین 51 نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان معاونت مذکورکه با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر