ارائۀ الگوی مدیریتِ عملکردِ رسانۀ ملّی در شرایط بحران (مطالعۀ موردی؛ همه‌گیری بیماری کرونا)

سیامک یاسمین؛ داود نعمتی انارکی؛ ابوالفضل دانایی؛ احتشام رشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/jiscm.2024.433716.1622

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر داردبه این سؤال پاسخ دهدکه عوامل مؤثربرنتیجه بخشی مدیریت عملکرد در رسانۀ ملی درزمان همه‌گیری بیماری(مطالعۀ موردی بیماری کرونا) چیست؟درواقع این تحقیق قصد داردبه اکتشاف مؤلفه‌های مدیریت عملکرد رسانۀ ملی درزمان همه‌گیری بیماری کرونابپردازد.پژوهشی آمیخته اکتشافی که در آن ازروش کیفی گراندد تئوری وکمی پیمایش برای ...  بیشتر

طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای

امیرمحمد کلابی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1400، ، صفحه 145-123

https://doi.org/10.22085/jiscm.2021.137533

چکیده
  با توجه به ویژگی‌های پویای صنعت رسانه و بازار محصولات رسانه‌ای، تحولات بیرونی و درونی این صنعت، بسیار زیاد هستند و سازگاری با این تغییرات، از جمله نیازهای مدیریت است. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه، عاملی است که به موفقیت بلندمدت سازمان و بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی کمک خواهد کرد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از ...  بیشتر