حفاظت ازکودکان دربرابر برنامه های رادیو-تلویزیونی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی

سید حسین عرب نجفی؛ سید قاسم زمانی؛ مهدی حدادی

دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه ، بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.347760.1404

چکیده
  در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه‌های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت‌انگیزی پیدا کرده‌اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه‌ها از طریق ماهواره‌ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه‌هایی قرار گرفته‌اند. بر ...  بیشتر

شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون)

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ محمد عقیقی؛ امیر رستگارخالد

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، ، صفحه 28-5

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.360533.1425

چکیده
  یکی از وجوه مهم تغییرات فرهنگی در کشورمان که تا حدی در نتیجۀ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی پدید آمده، نوعی تغییر در الگوی حجاب و پوشش ناشی از فرهنگ مصرفی است که از ارزش‌های اخلاقی، دینی و سنتی کشورمان فاصله گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی میزان رابطۀ اینترنت و ماهواره بر انواع کنش‌های اجتماعی مرتبط با حجاب زنان است ...  بیشتر