شبکه‌های اجتماعی در خدمت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی(مطالعه موردی توییتر)

علی اصغر سعدآبادی؛ فراز مهر آیین؛ زهره رحیمی راد

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1400، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.298546.1249

چکیده
  امروزه، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مختلف، عقاید و نظرات خود را با سایرین به اشتراک می‌گذارند. حجم انبوه داده‌های خام تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی، آن‌ها را به مخزنی سرشار از ایده‌ها، افکار و دغدغه‌های تعداد بی‌شماری از کاربران تبدیل کرده که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان داشته ‌باشند. فلذا ...  بیشتر