ا

 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا فرهنگ و شهرت: چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 212-183]

 • احسانی، محمد تحلیل شایستگی‌های نویسندگان ورزشی [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 188-165]

 • اسمعیلی، معصومه نقش شبکه های اجتماعی در شکل‌گیری هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 62-29]

 • الوندی، علیرضا تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینۀ پوشش اخبار بحران در صداوسیما (سال‌های 1390 تا 1399 ) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 164-141]

 • امیریان، مهدیه چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعۀ موردی: نرم‌افزار شاد) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 90-63]

ب

 • باصری، علی نقش شبکه های اجتماعی در شکل‌گیری هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 62-29]

 • برزویی، محمدرضا توئیپلماسی تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا؛ (مطالعۀ موردی: شهادت سردار قاسم سلیمانی) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 42-5]

 • بشیر، حسن بازنمایی خلقیات سیاح‌منظری ایرانیان در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 72-43]

 • بشیر، حسن حقوق شهروندی، گفتمان عمومی و رسانه ها [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • بنی هاشمی، سید محسن تحلیل جامعه‌شناختی بازنمایی سبک زندگی اسلامی- ایرانی خانواده در سیمای جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 132-99]

 • بهار، مهری تحلیل محتوای کیفی بازنمایی مفهوم فقر و امور خیریه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیما (مطالعۀ موردی: تبلیغات کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 194-165]

پ

 • پورامینی، زهرا الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید و نقش رسانۀ استانی در تحقق آن [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 102-73]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 164-135]

 • ترکمان رحمانی، محمد حسین ‏ ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 91-65]

 • تمدن، امیررضا توئیپلماسی تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا؛ (مطالعۀ موردی: شهادت سردار قاسم سلیمانی) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 42-5]

ج

 • جامی پور، مونا ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 182-133]

 • جعفری، پژمان تأثیر جاذبۀ نوستالژیک تبلیغات بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تبلیغات شرکت مینو) [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 176-145]

 • جعفری، سید محمد باقر ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 182-133]

 • جلالی، سید مهدی طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 144-119]

 • جهانبازی، رضا توئیپلماسی تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا؛ (مطالعۀ موردی: شهادت سردار قاسم سلیمانی) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 42-5]

 • جهان پرور، طاهره تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار کودکان (فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1381- 1399) [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 70-33]

 • جهانشاهی، امید مؤلفه‌های هویت برند صدا و سیما [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 32-5]

ح

 • حدادی، مهدی حفاظت ازکودکان دربرابر برنامه های رادیو-تلویزیونی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • حسینی مدرس، سیده محیا بررسی تطبیقی تعارض میان آزادی رسانه‌ها و حقوق مجرمین [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

خ

 • خانیکی، هادی تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 64-33]

 • خجسته باقرزاده، حسن تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینۀ پوشش اخبار بحران در صداوسیما (سال‌های 1390 تا 1399 ) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 164-141]

 • خدابخش، منا تحلیل روابط بینامتنی در برخی از آثار داریوش مهرجویی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 32-5]

ذ

 • ذاکری، علی تحلیل آینده‌پژوهانه ازنقش محوری رسانه در شکل‌گیری سبک زندگی نسل آلفا [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 140-103]

ر

 • رادفر، مجید نقش شبکه های اجتماعی در شکل‌گیری هویت فرهنگی جوانان [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 62-29]

 • رحمان زاده، سید علی تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینۀ پوشش اخبار بحران در صداوسیما (سال‌های 1390 تا 1399 ) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 164-141]

 • رستگارخالد، امیر شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 28-5]

 • رشیدی راد، محمود ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 182-133]

 • رضائی، سید علیرضا بررسی تطبیقی تعارض میان آزادی رسانه‌ها و حقوق مجرمین [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • روشندل اربطانی، طاهر طراحی استراتژی‌های اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 118-93]

ز

 • زرگر خرازی اصفهانی، احسان نقش مشاهدۀ فیلم‌های رستگاری‌بخش و مشاورۀ ساخت زندگی بر سلامت روان بزرگسالان ایرانی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 98-71]

 • زمانی، سید قاسم حفاظت ازکودکان دربرابر برنامه های رادیو-تلویزیونی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

س

 • ساعی، محمدحسین مطالعۀ تطبیقی اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی در ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات‌متحدۀ آمریکا [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 134-91]

 • سالمی، آزاده مؤلفه‌های هویت برند صدا و سیما [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 32-5]

 • سپهری، محمدباقر الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید و نقش رسانۀ استانی در تحقق آن [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 102-73]

 • سلطانی فر، محمد چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعۀ موردی: نرم‌افزار شاد) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 90-63]

 • سماک نژاد، نگار تأثیر جاذبۀ نوستالژیک تبلیغات بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تبلیغات شرکت مینو) [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 176-145]

ش

 • شاه منصوری، بیتا تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 64-33]

 • شاهنوشی، مجتبی فرهنگ و شهرت: چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 212-183]

 • شریفی، سعید فرهنگ و شهرت: چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 212-183]

 • شیرمحمدی، یزدان طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 144-119]

ص

 • صادقی، محسن نارسایی های رسیدگی قضایی به دعاوی نقض حق مخاطب در فضای مجازی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • صبوریان، محسن بازنمایی خلقیات سیاح‌منظری ایرانیان در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 72-43]

 • صفاری، مرجان تحلیل شایستگی‌های نویسندگان ورزشی [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 188-165]

 • صفوی، بهاره طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 164-135]

 • صفوی زاده، زهره تحلیل روابط بینامتنی در برخی از آثار داریوش مهرجویی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 32-5]

ط

 • طالقانی اصفهانی، محمد علی فرهنگ و شهرت: چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 212-183]

 • طاهری، غزاله ارائۀ چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 182-133]

 • طاهری دمنه، محسن تحلیل آینده‌پژوهانه ازنقش محوری رسانه در شکل‌گیری سبک زندگی نسل آلفا [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 140-103]

ع

 • عابدی، حامد مطالعۀ تطبیقی اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی در ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات‌متحدۀ آمریکا [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 134-91]

 • عابدی، محمد رضا نقش مشاهدۀ فیلم‌های رستگاری‌بخش و مشاورۀ ساخت زندگی بر سلامت روان بزرگسالان ایرانی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 98-71]

 • عابدینی، حسن تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینۀ پوشش اخبار بحران در صداوسیما (سال‌های 1390 تا 1399 ) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 164-141]

 • عباسی، الهام تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار کودکان (فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1381- 1399) [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 70-33]

 • عبداللهی نسب، سجاد بازنمایی خلقیات سیاح‌منظری ایرانیان در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 72-43]

 • عبدی، سیروان تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 64-33]

 • عرب نجفی، سید حسین حفاظت ازکودکان دربرابر برنامه های رادیو-تلویزیونی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • عسگری گندمانی، زهرا تحلیل شایستگی‌های نویسندگان ورزشی [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 188-165]

 • عشایری، طاها تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار کودکان (فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1381- 1399) [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 70-33]

 • عظیما، شیما تأثیر جاذبۀ نوستالژیک تبلیغات بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تبلیغات شرکت مینو) [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 176-145]

 • عقیقی، محمد شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 28-5]

 • عقیلی، سید وحید طراحی استراتژی‌های اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 118-93]

 • عقیلی، سید وحید تحلیل محتوای نظرات کارشناسان در زمینۀ پوشش اخبار بحران در صداوسیما (سال‌های 1390 تا 1399 ) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 164-141]

غ

 • غمامی، سید محمد مهدی چالش‌های قانونگذاری حقوق کاربران در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی دو تجربه متفاوت [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

ف

 • فعلی، حمید چالش‌های قانونگذاری حقوق کاربران در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی دو تجربه متفاوت [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

ق

 • قدیری حاجی آبادی، اکبر تحلیل آینده‌پژوهانه ازنقش محوری رسانه در شکل‌گیری سبک زندگی نسل آلفا [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 140-103]

 • قدیمی، اکرم طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 164-135]

 • قنبری، سعید ‏ ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 91-65]

م

 • مطیع نصرآبادی، علی تأثیر جاذبۀ نوستالژیک تبلیغات بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تبلیغات شرکت مینو) [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 176-145]

 • مظفری، افسانه چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعۀ موردی: نرم‌افزار شاد) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 90-63]

 • معبودی نیشابوری، رضا بررسی تطبیقی تعارض میان آزادی رسانه‌ها و حقوق مجرمین [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • مفیدی، ریحانه ‏ ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 91-65]

 • مومنی، علی تحلیل محتوای کیفی بازنمایی مفهوم فقر و امور خیریه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیما (مطالعۀ موردی: تبلیغات کمیتۀ امداد امام خمینی(ره)) [دوره 5، شماره 16، 1401، صفحه 194-165]

 • مونسان، ناهید طراحی استراتژی‌های اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 118-93]

 • میراحمدی، منیرالسادات طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 144-119]

ن

 • نامدارپور، فهیمه نقش مشاهدۀ فیلم‌های رستگاری‌بخش و مشاورۀ ساخت زندگی بر سلامت روان بزرگسالان ایرانی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 98-71]

 • نصراللهی، اکبر تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1401، صفحه 64-33]

 • نعمتی انارکی، داود تحلیل جامعه‌شناختی بازنمایی سبک زندگی اسلامی- ایرانی خانواده در سیمای جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 132-99]

 • نقی پور ایوکی، سحر شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 28-5]

 • نیازی، محسن شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون) [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 28-5]

 • نیرومند، لیلا طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین [دوره 5، شماره 18، 1401، صفحه 164-135]

ه

 • هاشم زادگان، علیرضا راهکارهای رفع و خنثی‌سازی سانسور متا علیه سردار شهید قاسم سلیمانی [دوره 5، ویژه‌نامه حقوق و رسانه، 1401]

 • همتی تجرق، رضا تحلیل جامعه‌شناختی بازنمایی سبک زندگی اسلامی- ایرانی خانواده در سیمای جمهوری اسلامی [دوره 5، شماره 17، 1401، صفحه 132-99]