مؤلفه‌های هویت برند صدا و سیما

آزاده سالمی؛ امید جهانشاهی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 32-5

https://doi.org/10.22085/jiscm.2021.295186.1233

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های هویت برند صدا و سیما و ارائۀ پیشنهادهایی برای مدیریت هویت برند این سازمان است. «هویت برند»، مجموعه‌صفات و وی‍ژگی‌هایی است که سازمان، مایل است بر مبنای آن شناخته شود و به مشتریان (مخاطبان) وعده می‌دهد که آنها را خلق و حفظ کند. برای شناسایی این مؤلفه‌ها، ضمن مطالعۀ اهداف، مأموریت‌ها، چشم‌انداز ...  بیشتر

تلویزیون و ارتباطات سلامت: بازنمایی ایدز در سریال‌های پزشکی

سیروان عبدی؛ هادی خانیکی؛ اکبر نصراللهی؛ بیتا شاه منصوری

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 64-33

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.304681.1264

چکیده
  ایدز یا اچ.ای.وی یکی از مسائل مهم حوزۀ سلامت است که تاکنون تلاش­های انسانی برای یافتن درمان قطعی و مؤثر برای آن به نتیجه نرسیده است. افزایش سالانۀ میزان مبتلایان به اچ.ای.وی در سراسر جهان، لزوم توجه به این بیماری و نوع بازنمایی آن در رسانه­های جمعی را توجیه می­کند. از آنجا که نحوۀ بازنمایی بیماری، بر نگرش موجود دربارۀ بیماری، احساسات ...  بیشتر

‏ ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران

سعید قنبری؛ ریحانه مفیدی؛ محمد حسین ترکمان رحمانی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 91-65

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.306953.1270

چکیده
  این پژوهش با درک اهمیت نقش مدیران شایسته در بهره‌وری سازمان‌های رسانه‌ای دولتی در ایران و عطف به چالش‌های جدی این سازمان‌ها نظیر کمبود منابع مالی، کمبود خلاقیت و نوآوری، هدف خود را ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران قرار داده و با رویکردی اکتشافی و به روش تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شده است. برای دستیابی ...  بیشتر

طراحی استراتژی‌های اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی در رسانه‌های اجتماعی

ناهید مونسان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 118-93

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.315281.1297

چکیده
  شناخت محیط سازمان‌ها و تعیین استراتژی‌های مناسب برای بقا و رشد، یکی از فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و شرکت‌هاست. هدف اصلی این پژوهش، تعیین استراتژی‌های مناسب برای توسعۀ فعالیت‌های روابط عمومی نظام بانکی در حوزۀ رسانه‌های اجتماعی است. همچنین در این پژوهش، از تکنیک دلفی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است؛ در این زمینه، ...  بیشتر

طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای با تأکید بر پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا

منیرالسادات میراحمدی؛ یزدان شیرمحمدی؛ سید مهدی جلالی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 144-119

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.309026.1272

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل تبلیغات ویروسی رسانه‌ای اپلیکیشن‌های تلفن همراه دارای پلتفرم واقعیت افزوده در عصر کرونا به شیوۀ پژوهشی کیفی و کمی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش را 30 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزۀ بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای تشکیل می‌دهند که به شیوۀ غیر تصادفی و روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعۀ آماری ...  بیشتر

تأثیر جاذبۀ نوستالژیک تبلیغات بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: تبلیغات شرکت مینو)

شیما عظیما؛ پژمان جعفری؛ علی مطیع نصرآبادی؛ نگار سماک نژاد

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، صفحه 176-145

https://doi.org/10.22085/jiscm.2022.302273.1265

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر تبلیغات حاوی جاذبۀ نوستالژیک شخصی و تاریخی در دو قالب تیزر و پوستر، بر نگرش و رفتار خرید مصرف‌کنندگان انجام شده است. فرضیات پژوهش از طریق توزیع و گردآوری پرسشنامه در یک کارآزمایی تجربی، با حضور 300 آزمودنی از متولدین دهۀ 60 که براساس یک طرح عاملی  3(جاذبۀ تبلیغاتی: تبلیغات با جاذبۀ نوستالژیک شخصی، تبلیغات ...  بیشتر