آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 484

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 127
تعداد مشاهده مقاله 79557
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50159
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 24 %