آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 339

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 94
تعداد مشاهده مقاله 33586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31002
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 24 %