آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 435

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 68728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43706
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 25 %