آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 404

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 51061
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40180
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 26 %