نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تهیه‌‌کنندگی تلویزیون، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با پر رنگ شدن نقش شبکه‌‌های اجتماعی در زندگی روزمره و ورود آن‌‌ها به جریان اصلی رسانه‌‌ای دنیا، رسانه‌‌های سنتی تولیدات خود را متحول کردند و شبکه‌‌های اجتماعی را به عنوان رقیب قدرتمند پذیرفتند و درنتیجه، مخاطبان منفعل دیروز به کاربران فعال امروز تبدیل شدند. باتوجه ‌‌به اینکه برنامه‌‌های ورزشی بخش عظیمی از محبوبیت و تولیدات تلویزیونی را به خود اختصاص داده است، هدف این پژوهش واکاوی شیوه‌‌هایی است که برنامه‌‌ساز می‌‌تواند با استفاده از ظرفیت‌‌های صفحه‌‌نمایش دوم، آن‌‌ها را به‌‌کار گرفته و باعث شکل‌‌گیری تعامل دوسویه بیننده با برنامه ورزشی تلویزیون شود تا نبود فناوری تلویزیون تعاملی در ایران را پوشش دهد. صفحه‌نمایش دوم به‌عنوان یک وسیله جانبی (رایانه، موبایل یا تبلت) به‌منظور همراهی با صفحه اول (تلویزیون)، جهت ایجاد ارتباط با صفحه اول ظهور پیدا کرد. پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریۀ هم‌‌گرایی رسانه‌‌ای و به روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه اسنادی مقوله‌‌های اساسی را استخراج کرده و سپس پنج قسمت از پنج عنوان برنامه ورزشی تلویزیونی (نود، ورزش و مردم، باشگاه، فوتبال 120 و گزارش ورزشی) را مورد تحلیل و مطالعه قرار داده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که صفحه‌‌نمایش دوم می‌‌تواند مخاطبان را به خالق محتوا تبدیل کرده و توانایی آن‌‌ها را به بیش از یک اظهارنظر‌‌کننده ارتقا دهد و برنامه‌‌ساز ورزشی با پیاده‌‌سازی امکانات تعامل با بیننده، از داده‌‌های ورزشی و فعالیت‌‌های اجتماعی آن‌‌ها فراتر رفته و از انگیزه و اطلاعات بینندگان/کاربران، برای تولید قالب‌‌های مختلف برنا‌‌مه‌‌سازی تعاملی در تلویزیون استفاده ‌‌کند تا زمینۀ تعامل و بیان دیدگاه‌‌های مخاطبین بیشتر از هر وقت دیگر مساعد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Ways to Apply the Second Screen in Producing TV Interactive Sports Programs

نویسندگان [English]

  • Bahman Rezaei 1
  • Mohammad Sadeq Morakabi 2
  • Hamid Ghasemi 3
  • Elahe Shakeri Daryani 4

1 M.A. in TV Production, Department of Television, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Television, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.(Corresponding Author).

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Educational Sciences, Payam-e Noor University, Tehran, Iran.

4 Ph.D. Candidate in Art Research, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the role of the social networks being bolded in the daily life and entering of them to the world’s mainstream media, the traditional media transformed their productions and accepted the social networks as strong competitors, and as a result, the passive audience of yesterday turned to the active audience of today. Due to the fact that sports programs comprised a majority of television’s popularity and productions, the goal of this research is to explore the ways by which the producer can, using the capabilities of the second screen, apply the screen and causes the two-way interaction between the viewer and the sports program to compensate the lack of interactive TV technology in Iran. The second screen as a side accessory (computer, mobile or tablet) appeared to accompany the first screen (TV) and relate with it. Based on Media Convergence theory and using qualitative content analysis and library study, the present research has extracted the basic categories and then analyzed and studied five sports programs (Navad, Varzesh-o Mardom, Bashgah, Football 120, and Gozaresh-e Varzeshi). The research findings show that the second screen can turn the audience into content creator and improve their ability to more than a commentator and the sports producer can, by the operationalization of the facilities to interact with the viewer, go beyond their sports data and social activities and use the motivations and information of the viewers/users to produce various categories of interactive TV programs so that the possibility of interaction and expressing the opinions of the audience can be feasible more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV Sports Program
  • Interactive Sports Program
  • Second Screen
  • New Interactive Media
  • Social Media
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال (1396). «پساتلویزیون در ایران: ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال همگرایی رسانه‌ای». فصلنامه عملی پژوهشی مطالعات رسانه‌های نوین، شمارۀ 10، ص 88-43
البرزی دعوتی، هادی (1400). آینده تلویزیون و چشم‌انداز ویدئو تا ده سال آینده. دانش آینده‌پژوهی رسانه.
بابایی، محمود و سپیده فهیمی‌فر (1391). «ویژگی رسانه‌‌های نوین و الگوهای ارتباطی». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، شماره 96، ص 1-20
بختیار، رسول (1394). راهبردهای تأسیس و توسعه تلویزیون تعاملی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
تقوی زنوز، محسن (1395). تولید برنامه‌‌های ورزشی تلویزیون. تهران: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 حاجی محمدی، علی و عبدالله بیچرانلو (1393). رسانه‌‌های نوین و تحولات بین‌المللی. تهران: مرکز پژوهش‌‌های اسلامی صداوسیما.
حسینی، سیدعماد (1398). «پساتلویزیون؛ دگرگونی‌‌های تلویزیون در عصر همگرایی رسانه‌‌ها». فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، شماره 3، ص 115-150
شاکری داریانی، الهه (1393). ساختار روایت در تلویزیون تعاملی با تاکید بر برنامه‌‌های نمایشی. تهران: دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
صفری، محمود، بی‌‌بی سادات، میر اسماعیل (1391). همگرایی رسانه‌‌ای. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌‌ها.
قاسمی، حمید (1400) مرجع پژوهش. تهران: نشراندیشه آرا.
کلهر، محمدمهیار (1399). «بررسی شاخص‌ها و عناصر برنامه‌های تلویزیونی تعاملی». دانش آینده‌پژوهی رسانه، شماره 1، ص 121-142
گنجی، بهرخ و امید درویشی (1400). «بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه‌ای». دانش آینده‌پژوهی رسانه، شماره 2، ص81-103
لبافی، سمیه (1397). هم‌‌گرایی رسانه‌‌ای، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
Aroyo, L. Nixon, S. & Dietze S. 2009. Television and the Future Internet: the NoTube project. Poster at Future Internet Symposium (FIS). Berlin: Germany.
Blake, James. 2017. Television and the Second Screen: Interactive TV in the age of social participation. Routledge.
Boehm, klaus, Esser, Ralf, Lee, Paul & Raab, Jasmin. 2018. The Future of the TV and Video Landscape by 2030. Deloitte.
Clay, L. 2014. The future of social television – commercial opportunities, audience engagement and live programming. Based on a transcript from Westminster
Evans, E. 2011. Transmedia Television: Audiences, New Media, and Daily Life. futureofthebbc2015.pdf
Hills, M. 2013. Fan Cultures. London: Routledge.
Iuppa, N. 2013. Interactive Design for New Media and the Web. Abingdon. Focal Press.
Puopolo, S. 2017. The Future of Television: Sweeping Change at Breakneck Speed. San Jose, CA: Cisco.
Summa, Giacomo. 2018. Social TV: The future of television in the Internet age. Milan: Academic Publishing.