آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 522

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 93389
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57258
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 25 %