آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 677

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 164
تعداد مشاهده مقاله 115166
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71824
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 23 %