آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 460

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 121
تعداد مشاهده مقاله 76004
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46889
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 25 %