فصلنامه علمی «مطالعات میان­ رشنه ­ای ارتباطات و رسانه» در قالب فصلنامه، به زبان فارسی و همراه با چکیده ‌های انگلیسی منتشر می‌شود و مقالاتی را که در حوزه ­های ارتباطات و رسانه و میان­ رشته­ ای این دو حوزه به رشته تحریر درآمده‌اند؛ می‌پذیرد.

این فصلنامه به ‌منظور ساماندهی و بسط دانش نو و بومی پژوهشگران در حوزه میان­ رشنه ­ای ارتباطات و رسانه و تقویت فعالیت ‌های پژوهشی این حوزه­ ها و همچنین ارتقای ‌سطح‌ کیفی تولیدات انواع محصولات رسانه ای و شناسایی بهتر رسانه ‌های جدید و انعکاس پژوهش ­های جدید منتشر می‌گردد.