به استحضار استادان، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می‌رساند؛ فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته ای ارتباطات و رسانه  براساس آخرین ارزیابی نشریه‌های علمی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) موفق به کسب رتبه علمی «ب» شد.