نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق

10.22034/jiscm.2023.369106.1452

چکیده

یکی از مهم‌ترین رهیافت‌های علمی نظریه‌های رسانه‌های نوین، «همگرایی» است. رهیافت‌هایی که تلاش می‌کند ضمن تمایز‌بخشی اینترنت و فضای مجازی از رسانه‌های جمعی دیگر، چشم‌انداز پیش روی آن را پیش‌بینی کند. در این میان، یکی از پدیده‌های نوین و جدید فضای مجازی، رسانة اجتماعی «توییچ» در حوزة‌ تخصصی بازی است. رسانه‌ای که علارغم خاص بودن آن، ضریب نفوذ بالایی دارد و حائز رتبه ۳۲ جهانی در میان تارنماهای اینترنتی است. مسئله این مقاله آنست که از منظر علم ارتباطات و مبتنی بر رهیافت نظری «همگرایی ارتباطی جامع مجازی»، توییچ از چه چارچوب تحلیلی‌ای برخوردار است و دارای چه ابعاد و مؤلفه‌هایی می‌باشد؟

این مقاله با استفاده از روش »تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار» نشان می‌دهد که رسانه اجتماعی توییچ یکی از پیشتازان عرصة همگرایی در فضای مجازی است و این ویژگی در حداعلای خویش در این سامانه تحقق یافته است. همگرایی در عمل ارتباط (ایفای نقش همزمان ارتباط‌گری و ارتباط‌گیری)، همگرایی در پیام ارتباط (ارسال همزمان متن، صدا، عکس و فیلم)، همگرایی در رسانه (ترکیب بازی با سینما، تلویزیون و شبکه اجتماعی)، همگرایی در کارکرد ارتباط (جنبة آموزشی، سرگرمی، اطلاع‌رسانی، هویت‌بخشی، اقتصادی و بسیج‌کنندگی) و همگرایی در سطوح ارتباط (از درونی‌ترین تا عمومی‌ترین ارتباط) و در نهایت همگرایی در زیرساخت (میان ارتباطات راه دور، رایانه و رسانه) از مصادیق همگرایی است که به شکلی عمیق و جامع در توییچ قابل رؤیت و رصد است و موجب جذابیت روزافزون آن شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Communicative Analysis of Twitch (The Game Social Media) Based on the Theoretical Approach of Cyber Comprehensive Communicative Convergence.

نویسندگان [English]

  • mohamadsadegh nasrollahi
  • matin heidary

Imam Sadegh university

چکیده [English]

One of the most significant scientific approaches to the theories of modern media is “convergence”. They are the approaches that, in addition to differentiating the internet and cyberspace from other collective media, endeavor to predict the prospects ahead of them. In the meantime, one of the modern and novel phenomena of the cyberspace is the “Twitch” social media in the specialized game domain. Contrary to its specificity, this medium enjoys a high penetration rate and holds the world’s 32nd rank among internet websites. The problem of this paper is to uncover, what is the analytical framework of Twitch from the perspective of the information science and based on the theoretical approach of “global cyber convergence” and what are its dimensions and components?

Using a qualitative content analysis method, this paper shows that the social media of Twitch is one of the forerunners of the convergence arena in the cyberspace, and this property is realized in this system perfectly. Convergences in communication (playing the roles of a communicator and communicatee simultaneously), communication messages (sending text, voice, image, and film simultaneously), media (the composition of the game with cinema, television, and social media), communication functions (educational, entertaining, informative, identity-creation, economic, and mobilizing aspects), communication degrees (from the most intrinsic to the most general communication), and, finally, infrastructures (among telecommunications, computers, and media) are the convergence evidence that is deeply and thoroughly observable in Twitch and leads to its increasing attractiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer games
  • Online Games
  • Digital Games
  • Streamer
  • Twitch
  • Convergence