نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 گروه مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت

10.22034/jiscm.2023.384924.1489

چکیده

امروز صنایع فرهنگی از جمله مهمترین صنایع پیشران و خلاق در جهان هستند. صنایعی که نقش ارزشمندی در انتقال معانی و مفاهیم فرهنگی جوامع معاصر دارند. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که تأثیر و دست‌آورد موردانتظار صنایع فرهنگی در پشتیبانی و پیشرانی نظام جمهوری اسلامی ایران در تعاطی با ارزش‌های اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و الگوی منظومة تکاملی، مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد.

شناسایی نقش مؤثر و پیشران صنایع فرهنگی در گسترش گفتمان انقلاب اسلامی از یافته‌های این پژوهش است، و این‌که هر چقدر گسترة تولید و توزیع این صنایع بر مبنای راهبردهای ۵گانة «انطباق»، «مشارکت»، «مردمی‌بودن»، «نوآوری» و «دانش‌بنیان و ملهم از ارزش‌های اسلامی، انقلابی»، در راستای منویات امامین انقلاب اسلامی با محوریت اصول ۱۵ گانه توصیفی تحلیلی و شاخص‌های ۱۳۸ گانه تجویزی و تحذیری به‌دست‌آمده در این پژوهش باشد، به همان اندازه ترویج گفتمان انقلاب اسلامی نیز تسهیل شده و صدور انقلاب اسلامی نیز روندی جهانی و ماناتر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Industries; Supporters and Promoters of the discourse of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Sadeq Morakabi 1
  • Saeid Dehqan Nayyeri 2

1 دانشکده تولید رادیو و تلویزیون

2 Department of Strategic Management, Faculty of Management

چکیده [English]

Today, cultural industries are among the most important driving and creative industries in the world. Industries that play an important role in conveying the meanings and cultural concepts of contemporary societies. In this research, an attempt is made to influence the cultural industries and the achievements of the cultural industries in supporting and promoting the system of the Islamic Republic of Iran in the teachings of Islamic values and the discourse of the Islamic Revolution, by using the descriptive-analytical method and the systematic model, are analyzed. and be analyzed.

Identifying the effective role of cultural industries in expanding the discourse of the Islamic Revolution is one of the findings of this research, and that no matter how wide the production and distribution of these industries are based on the 5 strategies of adaptation-participation-popularity-innovation and knowledge-based and inspired by Islamic values, revolutionary and the menus of the imams of the Islamic revolution, centered on the 15 descriptive and analytical principles and the 138 prescriptive and cautionary indicators obtained in this research, the promotion of the discourse of the Islamic revolution will also be facilitated, and the issue of the Islamic revolution will also have a global and more important trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural industries
  • the discourse of the Islamic revolution
  • creative industries
  • the model of the evolutionary system