نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار دانشگاه صداوسیما

10.22034/jiscm.2023.393725.1503

چکیده

امروزه با ظهور رسانه‌های نوین رسانه رادیو در جایگاه قدیمی‌ترین رسانه برای جذب بیشتر مخاطبان نیازمند حرکت به سمت استفاده از این ظرفیت‌ها می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ظرفیت رسانه‌های نوین و تبیین این ظرفیت‌ها در طراحی فرمت‌های جدید برای ایجاد تعامل دوسویه در برنامه‌های گفتگومحور رادیویی است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و مطالعه موردی انجام شده است و براساس چارچوب نظری و منابع مطالعه شده به بررسی و تحلیل برنامه‌های شبکه رادیویی گفت‌وگو و شبکه رادیویی کانادا بین‌المللی می‌پردازد. سوالات اصلی پژوهش شامل؛ رسانه‌های نوین چه ظرفیت‌های جدیدی در راستای ایجاد تعامل دوسویه میان برنامه‌ساز و مخاطبان در برنامه‌های گفت‌وگو محور دارند؟، فرمت‌های جدید رسانه‌های نوین در برنامه‌های گفت‌وگومحور رادیویی به چه صورت می‌تواند نمود یابد؟، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش تمامی ویژگی‌های ظرفیت رسانه‌های نوین و ویژگی برنامه گفتگومحور تعاملی به صورت جزئی در سه مرحله تولید برنامه رادیویی مورد مطالعه و بیان قرار گرفته است. نتایج حاصل شده نشان می‌دهد، استفاده از رسانه‌های نوین و توجه به ظرفیت هر کدام به طور اختصاصی متناسب با نوع برنامه گفتگومحور و شیوه ارائه آن می‌تواند در جهت جذب مخاطب در جریان برنامه و افزایش تعامل او نقش بسزایی ایفا کند. باتوجه به بررسی‌های انجام شده درام و روایت در برنامه‌های رادیو گفتگو کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of The Capabilities of New Media for Radio Talk Shows

نویسندگان [English]

  • fatemeh Ghorbani rezvan 1
  • Mohamad Akhgari 2

1 M.A Student Radio Production,, IRIB University.

2 Assistant Professor of IRIB University

چکیده [English]

Nowadays, with the emergence of new media, radio media is the oldest media, in order to attract more audiences, it needs to move towards using these capacities. The purpose of this research is to investigate the capacity of modern media and explain these capacities in the design of new formats to create two-way interaction in radio talk shows .This research was conducted with the library method and case study and based on the theoretical framework and the studied sources, it examines and analyzes the programs of the Talk Radio Network and the Canadian International Radio Network. This research shows that the use of new media capacity in Iran's radio talk shows is limited to fewer media. In fact, a comprehensive look at attracting the audience and changing the participatory approach to interactive in Iranian talk shows is not progressing at a significant speed. This is while in foreign programs using the capacity of new media and its high variety in each program, the level of audience interaction is higher. The obtained results show that the use of new media and paying attention to the capacity of each one specifically according to the type of conversation-oriented program and its presentation method can play a significant role in attracting the audience during the program and increasing their interaction. According to the studies done, drama and narration in talk radio programs have received less attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • Interaction
  • Radio programming
  • Conversational program