نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد سینما رشته هنر

چکیده

با ورود فناوری دیجیتال به سینما، جهانی شبیه­سازی­شده خلق شد تا آن­چه را که وجود نداشت صورت ببخشد. سینمای دیجیتال تبارشناسی خاص خود را داراست؛ نظامی از وانموده­ها که مخاطب آنها را باور می‌کند. پژوهش حاضر، این نظام وانموده­ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. سوال اصلی پژوهش آن است که فناوری دیجیتال چگونه جهانی از وانموده­ها را خلق کرد که خود به­صورت نظامی از رمزگان­های بصری درآمدند؟ این رمزگان­ها گاه هیچ مرجعی در جهان واقعی ندارند (مانند فرشته­ای با دو بال بلند) و گاه امکان تصویرسازی آن­ها در برابر دوربین وجود ندارد (مانند غرق­شدن تایتانیک). نگارندگان این مقاله تلاش دارند تا با نگاهی به تاریخ شکل­گیری سینمای دیجیتال، اهمیت و تأثیر این رویکرد نوین را در سینمای امروز از نظر ساختارهای زیباشناختی جلوه­های ویژه مورد بررسی قرار دهند. به همین دلیل این مقاله، پژوهشی تحلیلی-توصیفی است که با نگاه به اسناد کتابخانه­ای و بررسی فیلم­های شاخص شکل گرفته است. فیلم­ها به­صورت تصادفی و بر اساس میزان تاثیرگذاری آن­ها در زمان پخش جهانی­شان انتخاب شده است. نتیجه آن­که سینمای دیجیتال، نوعی نگاه زیبایی­شناسانه پدید می­آورد که در آن وانموده­ها بر نگاه مخاطب تسلط می­یابند. بر این اساس می‌توان گفت دنیای امروز را نوعی متافیزیک دیجیتال رقم می­زند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital Technology and Its Effects on the Aesthetic of Expression in Film

نویسندگان [English]

  • Amir Hasan Nedaei 1
  • Reza Khanlari 2

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University

2 M.A in radio and Tv production

چکیده [English]

The Introduction of “Computer generated Imagery” or CGI has revolutionized every aspect of motion picture special effects, creating a fantasy world which had never existed. Digital cinema has its own genealogy; giving rise to a system of simulations which is totally believable by audience. This article studies this system of simulations and shows how it came to existence. The main hypothesis is that digital technology paved the way for a world of simulations and these simulations made a system of visual codes. These visual codes sometimes had no real world referents (angels with two long wings for instance) or involved events that were not likely to unfold in front of a camera (like sinking of Titanic).
First, we provide a historical survey of digital cinema and then we can study the importance and effects of this attitude in the contemporary cinema. This article is descriptive and analytic considering documents and studying relevant feature film. Selection of the films was random, mainly based on their effect on cinema when they were released.
The result of this paper shows that a special kind of aesthetic has been created which through its simulations has an impact on audience’s perception. In a sense, thanks to digital cinema, a digital metaphysics has emerged.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Cinema
  • Digital Technology in Film
  • Simulations
  • Computer Generated Imagery (CGI)
  • Aesthetic of the Contemporary Cinema
- احمدی، بابک (1380). حقیقت و زیبایی، درس­های فلسفه­ هنر، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
- اندرو، دادلی (1387). تئوری­های اساسی فیلم، ترجمه مسعود مدنی، تهران: نشررهروان پویش.
- ایونر، راسل (1389). فیلمسازی دیجیتال. ترجمه حمزه ابراهیم زاده، تهران: انتشارات سوره مهر.
-بودریار، ژان (1374). مدرنیته، سرگشتگی نشانه­ها. ترجمه مانی حقیقی، تهران: نشر مرکز.
-  بوردول، دیوید؛ تامپسون، کریستین. (1385). هنر سینما. ترجمه فتاح محمدی (چاپ چهارم)، تهران: نشر چشمه.
- عامری مهابادی، علی (1385). زیبایی­شناسی سینمای دیجیتال، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
- فیلدینگ، ریموند. (1387). تکنیک فیلمبرداری جلوه­های ویژه، ترجمه حمید احمدی لاری. (چاپ سوم)، تهران: انتشارات سروش.
- کوک، دیوید. ا.(1386).تاریخ جامع سینمای جهان،(جلد دوم)، ترجمه هوشنگ آزادی­ور(چاپ دوم)،تهران: نشرچشمه.
-لوگریس، ملکوم (1384). سینمای تجربی در عصر دیجیتال. ترجمه علی عامری مهابادی، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
-ندایی، امیر حسن (1390). سی فریم در ثانیه (پژوهشی درباره­ی موزیک ویدیو). تهران: انتشارات افراز.
- ویلر، پل (1383). تصویربرداری دیجیتال، ترجمه حمید احمدی لاری، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
 
- Benjamin, Walter (1968), The Work of Art in The Age Of Mechanical Reproduction, in Illuminations,ed. Hannah Arendt,Trans. Harry Zohn, Schochen Books,New York,  PP.217-57
-Cubitt, Sean (1999), “Le r`eel,c`est I`impossible:the sublime time pf special effect”, Screen, 40, no. 2, PP.123-130
- Parisi, Paula (December 1995),”The New HollywoodSilicon Stars, Wired, No. 3, PP. 142-145, 202-210
- Prince, Stephen (1996), “True Lies : Perceptual Realism,Digital Images and Film Theory”,Film Quarterly,49,no .3., PP. 27-37
-Verdon, James (2011), “Reality, Simulation and Presentationism: The Transubstantiation of Digital Moving Images”, Aspera Digital Journal, http://nass.murdoch.edu.au/issue9/IM9-aspera-article-08-verdon.pdfAi