نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشدعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق

چکیده

گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و شبکۀ جهانی اینترنت، عصری جدید در تاریخ اطلاع‌رسانی ارتباطات جمعی رقم زده است. این تغییرات فناورانه نه‌تنها زیرساخت‌های ارتباطی، بلکه سازمان‌های رسانه‌ای را نیز دچار تغییر و تحول کرده است. این تغییرات نیازمند الگوی مدیریتی نوینی در حوزۀ اطلاع‌رسانی است. دراین پژوهش، از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم بهره‌ گرفته شده است و مؤلفه‌های الگوی مدیریت بخش خبر رسانۀ ملی در فضای مجازی با بهره‌گیری از رویکرد ارتباطات آیینی و طی مصاحبه‌های عمیق با چهارد ه‌نفر از خبرگان حوزۀ رسانه استخراج شده است. بنا بر نتایج این پژوهش، مهم‌ترین مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: کم‌کردن محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی در تعامل با ذی‌نفعان، تعامل با سازمان‌های سیاست‌گذار در حوزۀ فضای مجازی، ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعۀ ارتباطات آیینی در بخش خبر رسانۀ ملی و توسعۀ کاربرد محتوای کاربر‌ساخته با رویکرد آیینی در بخش‌های خبری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting News Management Model for Iran’s National Broadcaster in Cyberspaces with An Approach of Ritual Communication

نویسندگان [English]

 • Seyd mehdi Sharifi 1
 • somayeh labafi 2
 • bahare radmanesh 3
 • Rahman Maiyahi 4

1 Assistant Prafessor of Mangment Traning University of Tehran

2 Assistant Professor of Iranian Research Institute for Information

3 M.A in Media Management, University of Tehran

4 M.A in Political Science, Imam Sadegh University

چکیده [English]

The increasingly expansion of communication technology together with the worldwide Internet has initiated a new era in the history of information and mass media. These technological changes not only has evolved the communication infrastructures but also caused changes in media organizations. Such changes need new management role models in the field of information. The present research is taking advantage of qualitative approach and thematic analysis. The components of news management model in Cyberspaces for Iran’s National Broadcaster have derived from deep interviews with 14 news reporters of the field and have been achieved by an approach of ritual communication. According to the outcomes of this research the components are as follows: Reducing the cultural & political limitations in interaction with users, interacting with policy making organizations in Cyberspace field, providing suitable infrastructures for developing ritual communication in news broadcast and expanding user made contents with ritual approach in news segments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • Media Management
 • News
 • Ritual Communication
 1. احسانی مرنی، مهدیه (۱۳۹۰). بررسی همگرایی تکنولوژیکی و ساختار سازمان‌های خبری. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تهران.
 2. احمدی، نفیسه (۱۳۸۸). «مدل وب‌کوال؛ رویکردی بر توسعه‌ی یک مدل مفهومی در بهبود کیفیت خدمات وبگاه‌ها». مجله‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی. شماره‌ی ۴. ص۵۳-۷۲.
 3. باقری ده‌آبادی، علیرضا؛ فرهنگی، علی‌اکبر، سلطانی‌فر، محمد و همکاران (۱۳۹۵). «جایگاه ارتباطات آیینی به‌منظور ترویج گفتمان توسعه در ایران»، فصلنامه‌ی راهبرد. سال ۲۵. شماره‌ی ۸۱.
 4. بشیر، حسن (۱۳۹۰). تعزیه؛ ارتباطات آیینی. تهران: دانشگاه امام صادق.
 5. شریفی، سید‌مهدی؛ لبافی، سمیه و یادگاری، محمدحسن (۱۳۹۸). «شناسایی ویژگی‌های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق». فصلنامه‌ی مدیریت بازرگانی. دوره‌ی 11. شماره‌ی 2. ص319-۳۴۰.
 6. خواجه ییان، داتیس؛ فرهنگی، علی‌اکبر و هادوی‌نیا، عباس (۱۳۸۸). «طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی». مجله‌ی پژوهش‌های ارتباطی. سال ۴. شماره‌ی ۱۶. ص۱۲.
 7. عاملی، سعیدرضا (۱۳۸۸). شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 8. عباسی، حجت الله (۱۳۸۲). «دروازه‌بانی خبر در تلویزیون». ماهنامه‌ی افق (ماهنامه‌ی تخصصی آموزش معاونت سیاسی). سال ۴. شماره‌ی 45.
 9. فردوسی، مهراوه (۱۳۹۰). بهره‌گیری شبکه‌های ماهواره‌ای از ارتباطات آیینی؛ مطالعه‌ی موردی برنامه‌ی نوبت شما در بی‌بی‌سی فارسی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد. دانشگاه صدا‌و‌سیما.
 10. گیویان، عبدالله (۱۳۸۵). «آیین، آیینی‌سازی در فرهنگ عامه‌پسند دینی؛ تأملی در برخی بازنمایی‌های بصری دینی و شیوه‌های جدید مداحی». فصلنامه‌ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره‌ی ۵.
 11. روشندل اربطانی، طاهر؛ لبافی، سمیه و جلال‌پور، مهدیه (۱۳۹۳). «تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه‌ی دینی (صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران) ». مطالعه‌ی موردی شهر اصفهان. فصلنامه‌ی دین و ارتباطات. سال ۲۱. شماره‌ی ‌پیاپی ۴۵.
 12. لبافی، سمیه؛ روشندل اربطانی، سمیه و محمدی، داوود (۱۳۹۶). «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی». فصلنامه‌ی مطالعات رسانه‌ای. سال ۱۲. صص 103-114.
 13. لبافی، سمیه (۱۳۹۴). ارائه‌ی الگوی سیاست‌گذاری خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران. رساله‌ی دکتری. دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
 14. نصراللهی، اکبر (۱۳۹۳). راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها. تهران: خبرگزاری فارس.
  1. Carey, James. W. (2010), “Communication as Culture: Essays on Media and Society”, New York and London: Rutledge.
  2. Chan Joseph, W.K., Burns N.D. and Yung K.L. (2002). “Enviroment-Strtegy Fit:A Study of Hong Kong Manufacturing Logistics”, Logistics Information Management. Vol.13, No.5, pp.286-300.
  3. Chua, Alton. K and Banerjee, Snehasish. (2013). Customer Knowledge management via Social media: the case of Starbucks. Journal of Knowledge Management. Vol.17. No2. pp. 237-249.
  4. Clarke, J & Bromley, M. (2012). “International News in the Digital Age: east-west perceptions of a new world order”. USA: Routledge.
  5. Evans, J. & Lindsay, W. (2007). The Management and Control of Quality. USA: South-Western College Pub
  6. Gaddy Gary. (2013), “The Power of the Religious Media: Religious Broadcast Use and the Role of Religious Organizations in Public Affairs”, University of Wisconsin, Religious Research Sociation Journal.
  7. Hill, M.W. (1999). “The Impact of Information on Society”, London: Bouker.
  8. Jiang, Xiaoying. Liu, Liping.Bislev, Ane. (2013). U.S. Internet Diplomacy on China. Aalborg University and University of International Relations.
  9. Keane, John. (1992). “Power, the Press and Thecnology of Freedom”. New York.
  10. McMillan, S.J. (2002) “A four-part model of cyber-interactivity; some cyber-places are moreinteractive than othera”. New media & society, 14(2): 271-291.
  11. Moher, Adams. (2016). “The Importance of "Voice" in Social Media”. Retrieved from upanup: https://www.upanup.com/blog/importance-voice-social-media
  12. Pahlavi, Pierre C. (2009). Cyber-Diplomacy: A New Strategy of Influence. Halifax, Nova Scotia.
  13. Petty, N. J., Thomson, O. P., & Stew, G (2012(, “Ready for a Paradigm Shift. Part1: Introducing Qualitative Research Methodologies and Methods”, Manual Therapy, Vol.17, No.5: 378-384.
  14. Pusey, P. & Sadera, W. A. (2012). Cyberethics, Cybersafety, and Cybersecurity. Journal of Digital Learning in Teacher Education, Vol. 28, No. 2, P. 82. doi:10.1080/21532974.2011.10784684.
  15. Sousa, Artur. Agante, Pedro. Gouveia, Luis. (2014).Communication Model for Generalist News Media Websites. IERI Procedia 10, 32-37.
  16. Westcott, Nicholas. (2008). Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International Relations. Oxford Internet Institute, Research Report 16, July 2008.