نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده


با وجود گسترش رسانه‌های اجتماعی، هنوز تلویزیون مهم‌ترین و رسمی‌ترین رسانه جمعی محسوب می‌شود اما رسانه‌های اجتماعی امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات حرفه خبرنگاری به شمار می‌روند. این رسانه‌ها توانسته‌اند تا حدودی اقتدار خبرنگاران رسانه‌های سنتی از جمله تلویزیون را زیر سوال ببرند. به نظر می‌رسد خبرنگاران تلویزیون نیز از رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار خبرنگاری استفاده می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان و نحوه استفاده از رسانه‌های اجتماعی در حرفه خبرنگاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است تا مشخص شود که این رسانه‌های نوین برای خبرنگاران چه کارکردی دارند و با چه انگیزه و هدفی توسط آنها استفاده می‌شوند. برای یافتن پاسخ،  با تکیه بر نظریه‌های همگرایی رسانه‌ای و استفاده و رضایت‌مندی، به روش پیمایش، نظر خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر و باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص احصا شد. یافته ‎ها نشان می‌دهد خبرنگاران صدا و سیما در فعالیت حرفه‌ای خود از شبکه‌ها یا پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کمکی با هدف پیگیری اخبار مربوط به حوزه فعالیت و رصد سایر رسانه‌ها، سوژه‌یابی و تعامل با مخاطبان استفاده می‌کنند. میزان بالای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بویژه تلگرام و واتس‌ آپ در مقایسه با پیام‌رسان‌های داخلی در میان خبرنگاران و کمترین استفاده از اینستاگرام در امور خبری از دیگر یافته‎ های این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

TV Journalism in the Age of Media Convergence (Case Study: The Scale & Manner of Applying Social Networks by IRIB Journalists)

نویسنده [English]

  • Ali Ahmadi

Assistant Professor at Faculty of Communication, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Despite the growth of Social Media, television is still considered the most important mass media. But nowadays, social media have become an inseparable part of journalists’ professional life. These media could have questioned the authority of traditional journalists to some extent including television journalists. It seems that they take advantage of social media as an important tool in their job. The aim of this research is to recognize the scale and manner of using social media in news reporting profession at IRIB. Consequently, this will clarify that what are the functions of these new media for reporters and what are their motivations to use such media. For finding the answer to these questions, the theories of media convergence & satisfaction were applied in collaboration with the views of IRIB News Agency & Young Journalists Club reporters. The findings show that the IRIB journalists apply social media to help them a better follow up of the news. They also use them for checking other media platforms in order to catch up news subjects and interact with their audience. The high scale of applying external social networks especially Telegram & WhatsApp in comparison to the low scale usage of internal social networks & Instagram are among other findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television Journalism
  • IRIB News Agency
  • IRINN
  • YJC
  • Media Convergence
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال الدین (1395). «پیامدهای هم‌گرایی اینترنت و تلویزیون بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران». فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 17 (34):7-44.
البرزی، هادی, و زهرا فرخی. «خبرنگاری خلاق در عصر رسانه‌های اجتماعی»مدیریت رسانه، ۱۳۹۶: ۴۳-۵۰.ببی، ارل (1388). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(جلد دوم)، ترجمه رضا فاضل. تهران: سمت.
پوری, احسان, و زهرا عنایتی (1393). «مطالعه‌ی تطبیقی کارکرد رسانه‌های اجتماعی در صدا و سیما و شبکه‌ی بی.بی.سی». فصلنامه رسانه، (94):۶۱-۷۸.
جهانشاهی, امید (1394).«رسانه‌های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه‌های نوین». فصلنامه رسانه، (101): ۳۳-۴۸.
کاستلز، مانوئل (1380). ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه علیقیان و خاکباز، تهران: طرح نو.
مک کوایل، دنیس (1388). درآمدی بر نظریه‌ ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه
مهدی زاده, سید محمد(1393).نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
نچمیاس، دیوید و چاوا فرانکفورد (1390). روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی. تهران: سروش

Burzynski Bullard, Sue (2013), social media and journalism: what works best and why it matters. University of Nebraska – Lincoln,  A paper prepared for presentation at the national convention of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Washington, D.C., Aug. 10, 2013
Cai, Jie, و Donghee Yvette Wohn. “Live Streaming Commerce: Uses and Gratifications Approach to Understanding Consumers’ Motivations.” Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, 2019. 2548-2557.
Hermida, A. (2012) «Social Journalism: Exploring How Social Media is Shaping Journalism». Dans The Handbook of Global Online Journalism, sous la direction de Siapera, E., Veg1is, A., 309-328, Grande-Bretagne: Wiley-Blackwell
Hermida, A. (2012b). « Why journalists shou1d break news on Twitter».Récupéré en août 2015 de j-source.ca/article/why-journalists-should-break-news-twitter.
Katz, E., Gurevitch, M., & Haas, H. (1973). On the use of the mass media for important things. American Sociological Review, 38, 164–181.
Kenton, Will. Social Networking. 29 May 2018. https://www.investopedia.com/terms/s/social networking.asp.
Menke, M, Kinnebrock, S, Kretzschmar, S. Convergence culture in European newsrooms. Journalism Studies. 2016. Epub ahead of print 11 October 2016. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1232175.
Mishra, S. (2016). Media convergence: Indian journalists’ perceptions of its challenges and implications. Convergence, 22(1), 102–112.
Newsman,nick(2015).http://industry.shortyawards.com/nominee/6th-annual/Mz/nbc-news-social media?category=newsnewman,.
Pai, P., & Arnott, D. C. (2013). User adoption of social networking sites: Eliciting uses and gratifications through a means–end approach. Computers in Human Behavior, 29(3), 1039- 1053. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.025
Phillips, A, Singer, JB, Vlad, T(2009) Implications of technological change for journalists’ tasks and skills. Journal of Media Business Studies, 6(1): 61–85.
Rouse,Margaret(2017).https://whatis.techtarget.com/definition/social networking.
Russell, A. (2013). «Innovation in hybrid spaces: 2011 UN Climate Summit and the expanding journalism landscape ». Journalism, 14 (7), 904-920.
Van Dijck, J, Poell, T. 2013. “Understanding Social Media Logic. Media and Communication, 1:2-14.
Van Dijck, J. et Poell, T. (2015). «Making Public Television Social? Public Service Broadcasting and the Challenges of Social Media», Television & New Media, 16(2), 148-164.
Wallace, S (2013) The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional multimedia newsrooms. International Communication Gazette, 75(1): 99–117.