نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

2 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

3 کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما(نویسنده مسئول)

چکیده

     با توجه به گسترش شبکه­ های اجتماعی و ماهواره ­ای، خطر فراموشی فرهنگ­های بومی ایران بیش از پیش احساس می­شود. از آنجایی که یکی از کارکردهای رسانه، انتقال میراث‌فرهنگی و از اهداف تأسیس شبکه‌های استانی توجه و پرداختن به مظاهر فرهنگ­ ها و هویت بومی است، هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی این استان است. روش تحقیق این مقاله، پیمایشی است. جامعه آماری افراد بالای 15 سال ساکن شهر ساری است که تعداد 400 نفرازآنها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند . با توجه به یافته­ های تحقیق، ماهیت رابطه میان میزان تماشای شبکه تلویزیونی استان مازندران و درونی شدن فرهنگ بومی این استان رابطه‌ای مستقیم و بسیار قوی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation Between Watching Mazandaran Provincial TV Network & Internalization of the Indigenous Culture of the Province

نویسندگان [English]

  • Ali Darabi 1
  • mohsen akerinejadsh 2
  • Tohid babaie 3

1 Associate Professor at Faculty of Communication, IRIB University(Corresponding Author)

2 Assistant Professor at Communication Faculty, IRIB University

3 M.A in Communication of IRIB University

چکیده [English]

Regarding the expansion of Social & Satellite networks, indigenous cultures of Iran are in danger of being forgotten. Since one of the main functions of domestic networks is to convey cultural heritage, the provincial networks carry this mission of paying adequate attention to the features of indigenous identity & culture. The main objective of this research is to recognize the relation between watching provincial TV networks with the internalization of endemic culture in the province. Methodology of the research is to survey based on multistage cluster sampling. 15 residents of Sari were chosen as statistical population which 400 of them were selected for sampling by Cochran formula. Considering the findings of the research, there is a direct relation between watching domestic TV & internalization of indigenous culture which is apparently strong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Indigenous Culture
  • Internalization of Culture
  • Performance Evaluation of the Provincial Network
احمدی، حبیب. 1391. جامعه­شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.
الوانی، سیدمهدی، شریف­زادگان، فتاح. 1388. فرآیند خط­ مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
بیرو، آلن. 1366. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان
پناهی، محمدحسین. 1393. توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی22: 14-19
صدا و سیمای جمهورس اسلامی ایران. اداره کل برنامه­ریزی محتوایی. 1395. جهت­گیری­های محتوایی در مدیریت و مهندسی پیام. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و نظارت، مرکز طرح و برنامه
حق­پناه، مهسا. 1388. «میزان پرداختن به فرهنگ بومی و محلّی در برنامه‌های عصرگاهی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رابطه آن با میزان آشنایی و علاقه‌مندی برنامه‌سازان«. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
خاکی، غلامرضا. 1386. روش تحقیق با رویکرد پایان­نامه­نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
ربانی، رسول، و یعقوب احمدی. 1384. «جهانی شدن و آینده فرهنگ­های بومی». مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی. 34(216 و 215): 36-51.
رضایی، جمشید. 1383. «اطلس فرهنگی و اطلس رسانه­ای استان مازندران.» سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکزمازندران.
روح­الامینی، محمود. 1394. زمینه فرهنگ­شناسی: تالیفی در انسان­شناسی فرهنگی و مردم شناسی. تهران: عطار.
روشندل اربطانی، طاهر. 1394. سیاستگذاری رسانه­ای. تهران: انتشارت دانشگاه تهران.
ساکی، امیر. 1390. «شبکه­های استانی و تقویت فرهنگ­های بومی.» فصلنامه رسانه­های دیداری و شنیداری 15(2): 32-42.
شادی، حیدر. 1383. «پیامدهای فرهنگی جهانی شدن از نظر صاحب­نظران.» فصل­نامه سنجش افکار و مطالعات فرهنگی. 12(2): 65-96.
صالحی امیری، رضا. 1385. مدیریت منازعات قومی در ایران؛ نقد و بررسی الگوهای موجود و ارائه الگوی مطلوب. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
صدا و سیمای مرکز مازندران. 1397. تاریخچه مرکز. دسترسی در 20/8/1397. .http://mazandaran.irib.ir/
عامریان، فاطمه. 1395. «کاربرد زبان مازندرانی در شبکه مازندران: دیدگاه­ها و راهکارهای اساتید و کارشناسان.» اداره کل پشتیبانی پژوهش و اجرای نظرسنجی، واحد پژوهش صدا و سیمای مرکز مازندران.
کوئن، بروس. مبانی جامعه شناسی. ترجمه و اقتباس: غلام عباس توسلی و رضا فاضل. 1379. تهران: سمت.
مرکز آمار ایران. 1397. نتایج تفصیلی سرشماری 1395. دسترسی در 21/8/1397. https://www.amar.org.ir/.
مک­کوایل، دنیس. 1983. درآمدی بر نظریه­های ارتباط جمعی. ترجمه: پرویز اجلالی. 1382. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
مولایی، آیت. 1380. «تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملّی دولت­ها» پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مهجوریان نماری، علی­اکبر. 1384. یاریگری در فرهنگ عامیانه مردم مازندران. آمل: نشر شمال.
مهدی­زاده، سیدمحمد. 1384. مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
مهدی­زاده، سید­محمد. 1393. نظریه­های رسانه اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
نصری اشرفی، جهانگیر. 1381. فرهنگ واژگان تبری. تهران: انتشارات احیاء کتاب.
نیکخواه، عبدالرحیم. 1394. راهبردهای توسعه استان مازندران. بابل: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران
یوسفی، فریده. 1380. فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه. ساری: انتشارات پژوهش­های فرهنگی
یونسکو. 1384. تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی. مترجم: علامرضا امیرخانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 
Chan.chin, yik. 2011. Policy learning, and the role of the provincial media in China. Media, Culture & Society. 33 (2): 193-210
Daphne, Jameson. 2007. Reconceptualizing Cultural Identity and Its Role In Intercitural Business Communication, The Journal of Business Communication.
Ficher, J. H., 1969. La Sociologie, Bruxelles, Editions Universitaires.
Fraser, Fil. 1994. The Participation of Aboriginal culture in Cultural Development. Canadian journal of communication. 19 (3): 183-194
Scatt, H. 1978, Toward Defining the Function of Television, in television and Social Behavior. Journal of Media Communication, 4, 155.
Sharam, R, N., 1998. Social Control and Social Change, Meerut, Rajhans Press.
 
Sharon E. Beatty and Lynn R. Kahle, Alternative hierarchies of the attitude behavior relationship: The impact of brand commitment and habit, Journal of the Academy of Marketing Science 16 (Summer 1988): 1-10