نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)

2 مربی گروه گرافیک و انیمیشن، دانشکده هنرهای دیجیتال ، دانشگاه صداوسیما ، تهران ، ایران.

3 کارشناسی ارشد سینما ، گروه انیمیشن و سینما ، دانشکده هنر ، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

گرافیک متحرک هنر توالی عناصر گرافیکی با بهره‌گیری از قوانین انیمیشن و امکانات سینمایی است. هزینه مناسب و سرعت  بالای گرافیک متحرک برای تولید، این قالب  را به یکی از مناسب‌ترین قالب‌های پیام بازرگانی در تلویزیون تبدیل کرده است. مخاطب نیز به علت جذابیت عناصر گرافیکی در مرحله دریافت اثر، به‌سرعت جذب این دسته از تبلیغات می‌شود و قدرت تاثیر گذاری یک پیام با تکنیک‌های بصری گرافیک متحرک به‌مراتب بالاتر از یک پیام ساده است. با توجه به روند صعودی گرافیک متحرک در پیام‌های بازرگانی، این پژوهش قصد دارد به مهم‌ترین ویژگی‌های پیام‌های بازرگانی گرافیک متحرک پخش‌شده از شبکه‌های سیما بپردازد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در گروهی منتخب از موشن گرافیک های پخش شده از شبکه های سیما در سال نود و هشت، به تحلیل و بررسی شصت و شش پیام بازرگانی جدید با تکنیک گرافیک متحرک پرداخته است. در بین این پیام‌ها بیشترین آثار گرافیک متحرک در حوزه‌های مؤسسات خدماتی و محصولات خوراکی می‌باشد. تکنیک دوبعدی، بیشترین آمار در بین تولیدات گرافیک متحرک پیام های بازرگانی را داشت. تولیدکنندگان پیام‌های بازرگانی برخلاف روند کیفی به سراغ آثار دوبعدی کمی رفتند تا هزینه‌های مالی تولید خود را کاهش دهند؛ به طوری که تکنیک‌های تجربی پرکار در آثار بررسی‌شده هیچ جایگاهی نداشتند. میزان تولید لوگوموشن نیز که یکی از پرکارترین قالب‌های آرم آگهی ها در سایر کشورهاست، در ایران به‌شدت کم بود. صداوسیما متولی اصلی این امر می‌تواند با آموزش و جهت‌دهی هنرمندان، صنعت گرافیک متحرک کشور را در حوزه پیام های بازرگانی اعتلا بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Expressive Potentials of Motion Graphic in Commercial Ads of IRIB’s Networks

نویسندگان [English]

  • Reza Sarbakhsh 1
  • Hosein Mirzapour 2
  • Raouf Sarbakhsh 3

1 M.A in Dramatic Literature, Department of Performing Arts, Faculty of Performing Arts and Music, University of Tehran (Corresponding Author

2 Instructor, Department of Graphic Design and Animation, Digital Arts Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

3 M.A in Cinema, Department of Animation and Cinema, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

“Motion Graphic” is the art of designing successive graphic elements by advantageous use of animation rules & cinematic potencies. Reasonable costs and high speed of production process, has converted it to one of the most appropriate formats in TV commercials. Due to attractive appeal of motion graphics, audience will be soon attached to it in perceiving its message; consequently, the effectiveness of such commercials is much higher than ordinary simple ones. Regarding the fact that the trend of using motion graphic in TV commercials is increasing, this research is opt to discuss the most important features of aired motion graphics from IRIB TV networks.
The methodology of this research is descriptive analysis by observing a selective group of motion graphics broadcasted from IRIB TV networks in 2019. Another 60 samples of motion graphics newly produced, have also been observed & analyzed. Among these cases, the majority goes for food products & services. Most of the observed samples have been produced by 2D animation technique. TVC producers have mostly adopted 2D technique with a quantitative approach rather than being qualitative, just in order to reduce the production costs. This has led to trace experimental samples with heavy workload without any specialty. The rate of producing “Logomotion” as a sort of Ad-ID which is at a high rate in other countries was extremely at a low rate among observed samples.
IRIB as the main trustee of broadcasting commercial ads can help this situation by providing the grounds for enhancing graphic industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion Graphic
  • 2D Animation
  • TV Ads
  • Logomotion
آستانه، محمدرضا؛ و گیویان، عبدالله؛ فراهانی، اعظم (1392). «بررسی کاربرد گرافیک خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران و شیوه‌های اصلاحی برای آن از نظر کارشناسان رادیو و تلویزیون». فصلنامة علمی رسانههای دیداری و شنیداری. س5. ش12. 481-281.
باتلر، جرمی جی (1388). تلویزیون، شیوههای نقد و کاربردها. (مترجم: مهدی رحیمیان). تهران: دانشگاه صدا و سیما.
واحد دهکردی، فرزانه (1391). «استراتژی تبلیغات تلویزیونی». دانش تبلیغات. س5. ش33. 36-34.
Ashby, K (2017). Types of Motion graphics. Observation: Retrieved from the Web May 27, 2018. http://motion-ux.com/types-of-mation-graphics5f921 cdoa4ac.
Brierley, S (2005). The Advertising Handbook. Taylor & Francis.E -Library.
Byrne, B; Brana, Y (2011). Creative Motion Graphic Titling for Film, Video and The Web. Elsevier.
Crook, I, Beare, P (2016). Motion Graphics: Principles and Practices from the Ground Up. Fairchild Books.
Curan, S (2000). Motion Graphics: Graphic Design for Broadcast and Film. Port Publishers.
Hackley, C (2005). Advertising and Promotion. Communicating Brands.
Kotwal, N, Gupta, N, Devi, A (2008). Impact of T.V Advertisements On Buying Pattern of Adolescent Girls. Government College for Women. Parade, Jammu, Jammu and Kashmir. India ©Kamla-Raj 2008
Krasner, J (2008). Motion graphic design applied history and aesthetics. New York. focal press and Elsevier.
Sendpoints, P (2015). Motion Graphics in Branding. Adbusters.
Stone, B, Wahlin, L (2018). The Theory and Practice of Motion Design: Critical Perspectives and Professional Practice. Routledge
Warner, D; Wright, J (1965). Advertising. Dover Publication Inc.
Wright, S (2015). Compositing Visual Effects. Essentials for the Aspiring Artist. Focal Press.