نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2022.325369.1344

چکیده

فضای مجازی در سال‌های گذشته، به سمت استفادۀ هرچه بیشتر کودکان از آن حرکت کرده است، تا جایی که به نظر می‌رسد با شیوع بیماری کرونا در جهان، رابطۀ کودکان و فضای مجازی، از اساس، دستخوش تغییرات جدی و بنیادین شده است و شبکه‌های اجتماعی – برخلاف گذشته- تا حد زیادی به محل حضور کودکان تبدیل شده‌اند، به‌گونه‌ای که فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، به ابزاری مهم برای آموزش کودکان بدل شده و ابزارها و دسترسی‌های اتصال به اینترنت، بیش از گذشته –البته بدون استقرار زیرساخت‌های فنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم- برای حضور و استفادۀ کودکان فراهم شده است. از این رو، برای حضور گسترده و ایمن کودکان در فضای مجازی، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و قانون‌گذاری همگرا در بخش‌های مختلف، ضروری است. این مقاله درصدد است مضامین اصلی این حوزه را به صورتی جامع و مانع، معرفی کند. در پژوهش پشتیبان این مقاله، با هدف دستیابی به اصول اساسی نظام حقوقی فضای مجازی برای کودک، دو مسیر موازی طراحی شد؛ ابتدا با مشارکت 20 تن از خبرگان و فعالان فضای مجازی- اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در حوزۀ کودک- از طریق روش دلفی، الزامات سیاستی اساسی فضای مجازی مخصوص کودکان را در محیط فعلی ایران، شناسایی کردیم و پس از آن، با بررسی اسنادی و تحلیل مضمون اسناد سیاستی مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا و مطالعۀ تطبیقی آنها، مبانی سیاستی قوانین وضع‌شده موجود، به دقت احصا شد. در نهایت، مضامین موجود در اسناد سیاستی فعلی با الزامات هفده‌گانۀ کشف‌شده از خروجی دلفی، مقایسه شد و نقاط مورد تأکید و موارد فراموش شده در حوزۀ سیاستگذاری در این حوزه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities of Virtual Education for Children in Schools from Communication Perspective (Case Study: SHAD Software)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saei 1
  • Hamed Abedi 2

1 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (corresponding Author)

2 M.A. in Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this qualitative research is to identify the most important challenges and opportunities of virtual education for children aged seven to 11 years in schools from communication perspective. In this study, in-depth interview has been used. The data were collected using semi-structured questionnaire and were analyzed through thematic analysis. The statistical population includes teachers, specialists in education, children, psychology and communication, selected via purposeful sampling method 12 members of whom were selected until reaching theoretical saturation. The reliability and validity of the research were analyzed through Kendall’s coefficient of concordance and recodification, and were approved. Based on the results, the platforms of emotional communication, perceptual communication, the rate of sending and receiving feedback between the teacher and the student, reciprocal communication interactions between the teacher and the student, as well as among the students, have decreased in the virtual education of SHAD software compared to face-to-face education. The most important suggestions to reduce these communication challenges in the virtual education of SHAD software in the country are increasing the intimacy between the teacher and the student using the efficient teachers, using specialized and new methods of virtual education, more attempt of teachers to get instant verbal and non-verbal feedback from the students during the virtual education through SHAD software, using new styles and methods of validation and evaluation of the students and increasing the reciprocal communication between teacher and student both in real and in virtual form. Moreover, the capacity to help establish more educational justice in the country by overcoming geographical limitations and physical facilities of education in the country and helping to increase students’ media and digital literacy is one of the most important positive points of virtual education in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • SHAD Software
  • Communication Platforms
  • Education
  • Communication
احمدی، فضل اله؛ نصیریانی، خدیجه؛ و اباذری، پروانه (1387). «تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق»، آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 8، شمارۀ 1، 175- 185.
استفادۀ روزانۀ ۱۱ میلیون کاربر از «شاد»/ثبت رکورد حضور همزمان ۲.۷ میلیون نفر در این اپلیکیشن (1400)، برگرفته از لینک: https://www.isna.ir/news/1400111914825
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (1396). سند برنامۀ اقدام توسعۀ خدمات فضای مجازی کودک، نسخۀ 1.0
 تاکنون ۹.۵ میلیون دانش‌آموز عضو «شاد» شده‌اند (1399) برگرفته از لینک: https://www.isna.ir/news/99013118472
 
جنادله، علی؛ و رهنما، مریم (1397). «بازنمایی آسیب‌شناسانۀ رسانه‌های نوین در مطالعات خانواده»، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، دورۀ 4، شمارۀ 16.
حسینی، محمدرضا (1398). «مسئولیت دولت‌ها و ساز و کارهای صیانت از حقوق کودک در فضای مجازی»، فصلنامۀ حقوق کودک، دورۀ 1، شمارۀ 4.
حق‌پناه، حسین (1397). سند سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مدیریتی کشور در حوزۀ کودک و نوجوان، خانواده درسا.
ربیعی، علی؛ و محمدزاده، فرشته (1392). «آسیب‌شناسی فضای مجازی، بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی فرهنگی، دورۀ 2، شمارۀ 6، 43-60.
ساعی، محمدحسین؛ و عابدی، حامد (1398). الزامات طراحی شبکۀ اجتماعی کودک ویژۀ مخاطبان کانال تلویزیونی نهال، پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما.
«سمـا»؛ طرحی از مردم برای مردم. 1396. برگرفته از لینک
ششجوانی، حمیدرضا (1396). «کودکان و تلفن همراه؛ پژوهشی دربارۀ رفتارهای مصرفی کودکان»، مرکز پژوهش‌های صنایع فرهنگی و خلاق.
عابدی تهرانی، طاهره؛ و افشاری، فاطمه (1390). «تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی‌بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه‌حل‌های آن»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، دورۀ 16، شمارۀ 55.
فورد، جی. ای (1400). «بازاریابی رسانه‌های آینده؛ استراتژی‌هایی برای سال‌های بعد از 2020»، (مترجم: مجتبی کرمی)، تهران: انتشارات صالحیان.
قانون جرائم رایانه‌ای (1388). برگرفته از لینک: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135717
کریمیان، پروانه؛ و حاجی ده آبادی، محمدعلی (1395). «بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و راهکارهای حقوقی مقابله با آن»، کنگرۀ بین‌المللی جامع حقوق ایران.
کمالی، یحیی (1397). «روش‌شناسی تحلیل مضمون و کاربرد ان در مطالعات سیاستگذاری عمومی»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 4، شمارۀ 2، 189-208
محسنی، فرید (1390). «سهم کودکان و نوجوانان از حمایت کیفری در فضای مجازی و حقیقی»، آموزه‌های حقوق کیفری، شمارۀ 1.
مطهری‌نژاد، حسین؛ و قاسمی‌نژاد، محدثه (1397). «تأثیر سبک‌های فرزندپروری اینترنت بر کاربرد اینترنت توسط دانش‌آموزان»، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، دورۀ 4، شمارۀ 16.
مولایی، محمدمهدی؛ طالبیان، حامد؛ و جهانشاهی، امید (1399). آینده‌پژوهی عوامل مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در اینترنت (در افق ۱۴۰۴)، فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، دورۀ 3، شمارۀ 10.
نصراللهی، محمدصادق (1396). «مطالعۀ تطبیقی مقررات‌گذاری پالایش فضای مجازی در آمریکا، اتحادیۀ اروپا و چین: پیشنهادهای سیاستی برای ایران» همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.
وزارت ارتباطات بسته‌های اینترنت رایگان برای معلمان و دانش‌آموزان درنظر می‌گیرد (1399). برگرفته از لینک http://www.pana.ir/news/1117379
همایون والا، الهه؛ چارقدچی مطلق، مهلا؛ سهامی شیرازی، زهرا؛ و صالحین، محیا (1393). «نقش والدین در تأمین سلامت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان»، مطالعۀ کشورهای اروپایی، همایش فضای مجازی پاک.
هیئت وزیران (1389). «آیین‌نامۀ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران».
 
 
A European Strategy to deliver a Better Internet for our Children. from
 
Betterinternetforkids. 2020. From: https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/about
 
Buckingham, David. (2013), After the death of childhood. 1st Edition.
 
 Children's Online Privacy Protection Act of 1998, From: https://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm
 
Communications Decency Act Enacted by the U.S. Congress on February (1996). From: https://epic.org/free_speech/cda/cda.html
Dian Veronika Sakti Kaloeti, Annastasia Ediati, Sekar Hanafi, Valentino Marcel Tahamata, Ayu Kurnia, Rouli Manalu (2021). The Digital Media Impact On The Well-Being Of Children: A Systematic Literature Review. Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies.
 
 EU Insafe Program (2009). Social Inclusion, eSafety and Digital DividesA.
 EUROPEAN COMMISSION (2012). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Brussels.
 
European Schoolnet (2020). FROM: http://www.eun.org/
 
European Strategy for a Better Internet for Children (2012). EUROPEAN COMMISSION.Brussels, 2.5.2012
 
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)(2021). from:
 
 INHOPE. Ruben Rodriguez (2009). The International Association of Internet Hotlines.
Insafe (2009). Safer Internet Newsletter, February 2009: www.saferInternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0209/editorial.htm
 
Islam, Md. Zahidul and Zulhuda, Sonny and Mohd Badrol Afandi, Nor Hafizah and Shafy, Mohamed Affan (2020). Ensuring safe cyberspace for children: an analysis of the legal implications of social media usage in Malaysia and Singapore. IIUM Law Journal, 28 (S1), 395-413.
 
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, Business Horizons, 53, 59–68.
 
Marzban,ehsan& Rezayan, Ahad (2020). Futures of Iranian Children and Teenagers Engagement in Cyberspace, Journal of Cyberspace Studies, 4(2): p. 101-128.
 
Melinda Wenner Moyer. Kids as Young as Are Using Social Media More Than Ever, Study Finds (2022). From: https://www.nytimes.com/2022/03/24/well/family/child-social-media-use.html.
 
Nyst, Carly (2013). PRIVACY, Protection of personal information and reputation rights. Unicef: Children’s Rights and Business in a Digital World.
 
Phyllis Hurwitz et al, Laura Hosken et al (2009). Virtual Worlds and Kids: Mapping the Risks, A report to congress: Federal trade commission.
 
 
Richardson, J. (2007). Young people struggle to maintain their privacy online, Insafe Newsletter February 2007:
Safer Internet (2006). Special Eurobarometer 250.
 
Safer internet. Nd. From:
 
Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig andKjartan Ólafsson (2011). EU Kids
Online: final report,Deliverable D8.3. EU Kids Online Network, London,UK.Sons.
 
State of play—youth, Kid sand digital dangers (2018). From: https://www.esafety.gov.au.
 
 U.S. Department of Education (2014). Protecting Student Privacy While Using Online Educational Services: Requirements and Best Practice