شناسایی و رتبهبندی رابطۀ اینترنت و ماهواره بر کنشهای اجتماعی نسبت به حجاب (به روش تاپسیس و آﻧﺘﺮوپیشانون)

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ محمد عقیقی؛ امیر رستگارخالد

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 28-5

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.360533.1425

چکیده
  یکی از وجوه مهم تغییرات فرهنگی در کشورمان که تا حدی در نتیجۀ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی پدید آمده، نوعی تغییر در الگوی حجاب و پوشش ناشی از فرهنگ مصرفی است که از ارزش‌های اخلاقی، دینی و سنتی کشورمان فاصله گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی میزان رابطۀ اینترنت و ماهواره بر انواع کنش‌های اجتماعی مرتبط با حجاب زنان است ...  بیشتر

نقش شبکه های اجتماعی در شکل‌گیری هویت فرهنگی جوانان

معصومه اسمعیلی؛ مجید رادفر؛ علی باصری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 62-29

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.353726.1412

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ شبکه‌های اجتماعی با هویت فرهنگی جوانان و خانواده‌های آنان است. سؤال اصلی پژوهش این است که شبکه‌های اجتماعی چه رابطه‌ای با هویت فرهنگی جوانان دارند و کدام‌یک از ابعاد هویت فرهنگی، از شبکه‌های اجتماعی اثر پذیرفته‌اند. در این پژوهش، از مبانی نظری مرتبط با هویت و رسانه استفاده شده و روش تحقیق نیز نظریۀ داده‌بنیاد ...  بیشتر

چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعۀ موردی: نرم‌افزار شاد)

مهدیه امیریان؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 90-63

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.338958.1381

چکیده
  هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان 7 تا 11 ساله در مدارس، از منظر ارتباطات است. در این پژوهش، از روش مصاحبۀ عمیق استفاده شده است. داده‌ها با پرسشنامۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمون، تحلیل شدند. جامعۀ آماری، معلمان، متخصصان حوزۀ آموزش، کودک، روانشناسی و ارتباطات هستند که با روش ...  بیشتر

مطالعۀ تطبیقی اسناد، قوانین و مقررات مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی در ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات‌متحدۀ آمریکا

محمدحسین ساعی؛ حامد عابدی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 134-91

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.325369.1344

چکیده
  فضای مجازی در سال‌های گذشته، به سمت استفادۀ هرچه بیشتر کودکان از آن حرکت کرده است، تا جایی که به نظر می‌رسد با شیوع بیماری کرونا در جهان، رابطۀ کودکان و فضای مجازی، از اساس، دستخوش تغییرات جدی و بنیادین شده است و شبکه‌های اجتماعی – برخلاف گذشته- تا حد زیادی به محل حضور کودکان تبدیل شده‌اند، به‌گونه‌ای که فضای مجازی و رسانه‌های ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 164-135

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.326348.1346

چکیده
   روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های دیجیتال از سویی گستره و سرعت پوشش اخبار علمی را افزایش داده‌ و از سوی دیگر صحت و اعتبار اخبار این حوزه را با تردیدهایی همراه کرده است. هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه‌نگاری علم در عصر رسانه‌های نوین است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است. جامعۀ آماری شامل خبرگان حوزۀ ...  بیشتر

تحلیل شایستگی‌های نویسندگان ورزشی

زهرا عسگری گندمانی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 188-165

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.323500.1329

چکیده
  از آنجاییکه در بازار پر رقابت امروز، کیفیت نویسندگان ورزشی عاملی مهمی در حفظ خوانندگان است و ورزشی‌نویسان با نوشتن درباره‌ی ‌بازی‌های ورزشی، شرکت‌کنندگان، تحلیل عملکرد و جریان مداومی از اخبار و گزارش‌های خبری، اشتیاق خوانندگان را حفظ می‌کنند؛ هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل و شناسایی شایستگی‌های اساسی مورد نیاز نویسندگان ورزشی ...  بیشتر