ارتباط بین خودپنداره و سبک های مصرف از طریق نقش واسطه ای تبلیغات اثر بخش در صنعت مد وپوشاک زنان

شهرزاد پور قاسمی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ عباس قائدامینی هارونی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.285449.1216

چکیده
  تحقیق حاضرباهدف بررسی ارتباط بین مفهوم از خود و سبک های مصرف از طریق اثر تعدیل گر تبلیغات اثر بخش در صنعت مد وپوشاک زنان،دربین جمعیت زنان شهراصفهان انجام گردید.روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی وازحیث هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل کلیه جمعیت زنان شهراصفهان که تعداد آن ها نامحدود می باشد که ازاین تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری ...  بیشتر

فراتحلیل تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر رفتار کودکان (مطالعات بازه زمانی 1399 - 1381)

طاها عشایری؛ الهام عباسی؛ طاهره جهان پرور

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.332832.1357

چکیده
  بازی‌های رایانه‌ای یکی از سرگرمی دنیای کودکان در جهان مدرنیته است، گذر از بازی‌های سنتی به بازی‌های مدرن، همراه با جهانی‌شدن و تغییرات سبک زندگی ایرانیان، مهم‌ترین سرگرمی نسل جوان و کودکان، تفریح و اوقات فراغت با بازی‌های رایانه‌ای است، این بازی‌های دارای فرصت و تهدیدهای است که تابع از نحوه عملکرد خانواده، جامعه‌پذیری و مدیریت ...  بیشتر

نقش مشاهده فیلم های رستگاری بخش و مشاوره ساخت زندگی بر سلامت روان بزرگسالان ایرانی

احسان زرگر خرازی اصفهانی؛ محمد رضا عابدی؛ فهیمه نامدارپور

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.332956.1360

چکیده
  چکیده:مقدمه : روایت های خاصی از زندگی افراد که در اینجا تحت عنوان روایت های رستگاری بخش می نامیم، به طور مثبت در ارتباط با بهزیستی روانی در بزرگسالان آمریکایی است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر مشاهده فیلم های ویژه با وبدون تفسیر بر اساس نظریه مک آدامز و مشاوره ساخت زندگی ساویکاس در ایجاد و یا ارتقا تجربه و کارکرد خودرستگاری بخش و ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی بازنمایی سبک زندگی اسلامی ایرانی خانواده در سیمای جمهوری اسلامی

رضا همتی تجرق؛ داود نعمتی انارکی؛ سید محسن بنی هاشمی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.342539.1391

چکیده
      امروزه رسانه‌ها و بویژه تلویزیون در ترویج سبک زندگی دربین  مخاطبان خود نقش محوری و اساسی ایفا می کنند . رسانه ها با به نمایش گذاشتن موئلفه های سبک زندگی، مردم جامعه خود را به سمت آنچه که مورد نظرشان است  هدایت و راهبری می کنند. سیمای جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست و بنظر می رسد در تلاش است تا با به نمایش گذاشتن ...  بیشتر

ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه های اجتماعی

مونا جامی پور؛ سید محمد باقر جعفری؛ محمود رشیدی راد؛ غزاله طاهری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.327820.1347

چکیده
  هدف: با افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تأثیر محتوای کاربرساخته بر روی تصمیم‌گیری مشتریان افزایش یافته است. اما تاکنون پژوهش جامعی که بتواند به ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی بپردازد صورت نگرفته است. از این رو، هدف پژوهش ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه‌های اجتماعی می‌باشد.روش‌: ...  بیشتر