نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مربی دانشکده سینما وتئاتر دانشگاه هنر

2 دانشیار گروه هنرهای نمایشیدانشگاه تهران دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران

چکیده

استفاده هدفمند از نورپردازی و بهره‌مندی از رنگ، درهر فصل وهرنمای فیلم برای بیان خصوصیات درونی شخصیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای در این هنر برخوردار است. به عبارتی شیوه نورپردازی ورنگ‌پردازی تصویر، نقش عمده‌ای در بیان و تجسم شخصیت‌ها شکل‌دهی به برداشت مخاطب از فضای کلی اثر ایفا می‌کند. در این مقاله برآنیم تا نقش این دو عنصر مهم را برای بیان تصویری شخصیت و تاثیر آن در ذهن بیننده را بررسی کنیم. روش تحقیق این مقاله از نوع کیفی و اسنادی ( مطالعه و ارزیابی گروهی از آثار سینمایی) با رویکرد تحلیلی آثار نمونه از سینمای کلاسیک و سینمای معاصر است. مقاله به این نتیجه رسیده که: بویژه در سینمای امروزی، نور و رنگ با تکنیک‌های پیشرفته سینمایی، اصلی ترین ابزار خلق و تجسم شخصیت سینمایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • masood soflaei 1
  • farshad farshadhekmat 2

1 Instructor of the Faculty of Cinema and Theater of Art University

2 Associate Professor, Department of Performing Arts, University of Tehran

چکیده [English]

The depiction of a character in the form of a movie and the look of the director and cinematographer of the film certainly complements the process of its formation in the script.
In the sense of what the characters play in the minds of the author, it is depicted in the form of an executive, a director, a lighting engineer and a cameraman, with the help of the color and light, and the appropriate framing and composition of space and work. In the meantime, the purposeful use of lighting and the use of color are very important in expressing the positive and negative internal characteristics of the characters in each sequence or plan. In other words, the shape of lighting and painting the image with light plays a major role in expressing characters and in shaping the perception of the characters from the characters and the overall space of the work.
This article, with a descriptive-analytical approach, aims to examine the place of lighting in cinema art, taking into account the principle of characterization in cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شخصیت
  • نور
  • نورپردازی
  • رنگ
  • رنگ‌آمیزی
براون_ بلین_ 1391_ فیلم برداری نظری و عملی _  ترجمه رضا نبوی _ تهران _ دانشگاه هنر
قادری _ نصرالله _ 1380_ آناتومی ساختار درام _  تهران _ نیستان
سیگر _ لیندا _ 1380_ خلق شخصیت های ماندگار _  ترجمه عباس اکبری _ تهران _ سروش
میلرسون _ جرالد _ 1380_ تکنیک نورپردازی در سینما و تلویزیون _  ترجمه حمید احمدی لاری و فواد نجف زاده _ تهران _ سروش
- برونتا ، جان پیر (1382)، استنلی کوبریک ادیسه در سینما ، ترجمه مینو خانی ، نشرسناء دل ،تهران