شبکه‌های اجتماعی مجازی و پلتفرم‌های پیام‌رسان موبایلی؛ کارکردهای سازنده و کژکارکردها در ایران

مجید یراق بافان؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ محمدمهدی لبیبی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 5-34

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.415553.1563

چکیده
  در عصر حاضر بیشتر افراد و سازمان‌های خصوصی و دولتی برای انجام امورشان تا حدود زیادی به شبکه‌های اجتماعی مجازی و پلتفرم‌های پیام‌رسان موبایلی وابسته هستند و با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط دوسویه و چند سویه، فراهم آورده ...  بیشتر

ترسیم ره‌نگاشت مواجهه هوشمندانه سازمان صدا و سیما با فضای مجازی

مهدی حیدری؛ سعید قربانی؛ حسین ساری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 35-74

https://doi.org/10.22034/jiscm.2024.422214.1580

چکیده
  هدف این تحقیق، تدوین ره‌نگاشت مواجهه مؤثر و فعال سازمان صدا و سیما در حوزه فضای مجازی است و سؤال اصلی پژوهش به چگونگی ترسیم ره‌نگاشت در این زمینه و لوازم تدوین آن مربوط می‌شود. ترسیم ره‌نگاشت، نیازمند تعیین دو رکن اساسی، یعنی تعیین شاخصه‌ها و ویژگی‌های وضع موجود و معیارها و مؤلفه‌های وضع مطلوب است تا بتوان بر پایه آن، اهداف، راهبردها ...  بیشتر

بررسی نشانه شناسانه ماهیت زن در سریال سازی غربی براساس نظریه جان فیسک

زهرا قربانی رضوان؛ فاطمه قربانی رضوان؛ فاطمه مصدری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 75-104

https://doi.org/10.22034/jiscm.2021.297121.1244

چکیده
  این مقاله به تحلیل و بررسی ماهیت زن در سریال سازی غربی براساس آثار بروس میلر می پردازد. هدف پژوهش، کاوشی در نشانه شناسی و چگونگی کاربرد آن بر پایه تحلیل این آثار است. روش نشانه شناسی این نوشتار، براساس نظریه جان فیسک و در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان فنی) و ایدئولوژیک (رمزگان ایدئولوژیک) است. برای نیل به هدف، نخست به ...  بیشتر

دروازه‌بانی اخبار خارجی بخش خبری 21 شبکه اول سیما بر مبنای مدل گالتونگ و روژ

مریم نیکی نژاد؛ علی اکبر رزمجو؛ ابراهیم فتحی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 105-128

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.377300.1468

چکیده
  داشتن شیوه‌های خاص دروازه‌بانی مبتنی بر روش‌های علمی به اندازه راه‌‌اندازی یک رسانه و حتی وقوع رویدادها اهمیت دارد. ازآنجاکه مدل گالتونگ و روژ از جمله مدل‌های علمی پذیرفته‌شده برای فرایند انتخاب اخبار خارجی است، این پژوهش با هدف کلی مطالعه و بررسی دروازه‌بانی اخبار خارجی سازمان صدا‌و‌سیما، برمبنای این مدل انجام شد. روش انجام ...  بیشتر

بازنمایی سوژه زن مطلقه در سینمای دهه 90 ‌ایران

نسرین محمدپور؛ مسعود تقی آبادی؛ وحید شالچی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 129-158

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.323160.1328

چکیده
   این پژوهش درصدد فهم شیوه‌های برساخت و بازنمایی سوژه زن مطلقه در سینمای دهه‌ اخیر ایران است که با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی و تلفیق رویکردهای بارت و فیسک و سلبی و کاودری و چارچوب نظری مبتنی بر ایدئولوژی از منظر آلتوسر و نظریه بازنمایی «هال» صورت گرفته است. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 3 فیلم (ناهید، رگ خواب و اینجا ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه‌ی‌ طفره‌روی مجازی (CLQ) در میان کارکنان دانشگاهی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ اختر رحیمی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 159-186

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.319948.1315

چکیده
  با پیشرفت فناوری‌‌های نوین، یکی از انواع رفتارهای انحرافی که رواج پیدا کرده، طفره‌‌روی مجازی است. با توجه به نبود ابزار مناسب برای سنجش رفتار انحرافی در داخل کشور، این پژوهش با هدف هنجاریابی پرسشنامه رفتار انحرافی طفره‌‌روی مجازی (CLQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه، شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه‌‌های جامع وابسته به وزارت ...  بیشتر