تحلیل موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی (موردمطالعه: شبکۀ استانی همدان)

مهدی بهادریان؛ علی اصغری صارم

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 42-5

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.333975.1363

چکیده
  ارائۀ راهکارهایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی درراستای تحقق شعار مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» هدف این پژوهش است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در گام نخست و در بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه‌ها، موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

بررسی تجربۀ سالمندان در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون

لیلا علوی؛ فاطمه رهنما

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 70-43

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.328247.1348

چکیده
  رشد سریع جمعیت سالمند در جهان، اهمیت مطالعات سالمندی را دوچندان کرده است. همچنین، ارتباط رسانه‌های اجتماعی آنلاین و زندگی روزمرۀ گروه‌های مختلف شهروندان، موضوعی است که موردتوجه محققان قرار گرفته است. مطالعۀ عمیق تجربیات سالمندان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و معانی و احساسات حاصل از استفاده از این شبکه‌ها، هدف این پژوهش ...  بیشتر

کارکردهای ارتباط غیرکلامی در فرایندهای یک‌سویۀ ارتباط رسانه‌ای (مورد مطالعه: بخش خبری 21 سیمای جمهوری اسلامی)

مسعود جلیلوند خسروی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ محمدحسین ساعی

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 108-71

https://doi.org/10.22034/jiscm.2022.299320.1252

چکیده
  در میان فرایندهای ارتباطی، علم ارتباطات، جایگاه مهمی را برای ارتباطات غیرکلامی قائل است. این جایگاه در ارتباط‏های یک‌سویه اهمیت پیدا می‌کند، مانند برخی از بخش‌های خبری که در آنها، امکان دریافت بازخورد از مخاطب و اصلاح حرکات فرستنده در لحظۀ انتقال پیام فراهم نیست. در این پژوهش، با هدف بررسی شش کارکرد شناخته‌شده برای ارتباط غیرکلامی ...  بیشتر

ارائۀ مدل رسانۀ خبری اعتمادساز در شرایط بحران

سودابه حُسنی دُخت؛ سید محمد زرگر؛ داود نعمتی انارکی؛ احتشام رشیدی

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 128-109

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.354184.1413

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین و بسیار مهم در حوزۀ اطلاع‌رسانی رسانه‌های خبری، اعتمادسازی است. رسانه‌های خبری همواره در تلاش هستند تا ضریب اعتماد مخاطبان را نسبت به اخباری که ارائه می‌کنند، افزایش دهند، زیرا ادامۀ فعالیت این رسانه‌ها وابسته به اعتماد و اطمینان مخاطب است. لذا هدف کلی این پژوهش، ارائۀ مدل رسانۀ خبری اعتمادساز در شرایط بحران ...  بیشتر

ارائۀ الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری‌ کلان‌شهرهای کشور

هادی مقدم‌زاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید رضا سید جوادین

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 162-129

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.344724.1394

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائۀ الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری‏های کلان‌‌شهرهای کشور است.  این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری داده‌‌ها، کیفی است و با رویکرد نظریۀ برخاسته از داده‌‌ها و طرح نوخاستۀ گلیزر انجام شده است. جامعۀ موردبررسی شامل مدیران روابط عمومی، شهرداران و خبرگان دانشگاهی بودند که به روش نمونه‌‌گیری ...  بیشتر

ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی گردشگری مجازی

علیرضا بای؛ علی گرانمایه پور؛ اکبر نصراللهی؛ طهمورث شیری

دوره 6، شماره 19 ، فروردین 1402، صفحه 190-163

https://doi.org/10.22034/jiscm.2023.367644.1446

چکیده
  صنعت گردشگری از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسعۀ گردشگری، تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی است، از این رو، شبکه‌های اجتماعی، در فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در توسعۀ صنعت گردشگری، نقشی تعیین‌کننده دارند. از آن‌جا که ایران به عنوان کشوری در حال ...  بیشتر